• Scoring wniosków leasingowych

  Potrzeba Celem projektu była konstrukcja oprogramowania do scoringu wniosków leasingowych oraz modeli predykcyjnych oceniających ryzyko transakcji. Rozwiązanie Zakres zrealizowanego projektu obejmował budowę: oprogramowania do oceny wniosków […]

  • Data

    01/07/2015

  • Klient

    Alphabet

  • Zadanie

    Scoring wniosków leasingowych

  • Kategoria

    Leasing

  • Strona www klienta

    przejdź

 • System automatyzujący ocenę wniosków kredytowych

  Potrzeba Wdrożenie systemu automatyzującego proces oceny wniosków kredytowych, który charakteryzuje się dużą wydajnością przetwarzania danych oraz elastycznością w zakresie konfiguracji. Rozwiązanie Dostarczone przez Algolytics rozwiązanie obejmowało: […]

  • Data

    22/04/2015

  • Klient

    Alior Bank

  • Zadanie

    System do oceny wniosków kredytowych

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Dobór najlepszych kombinacji cech produktu

  Potrzeba Celem projektu realizowanego we współpracy z Algolytics było przeprowadzenie analizy Conjoint wybranego produktu. Rozwiązanie W ramach świadczonych usług firma Algolytics skonstruowała profile do ankiety, na […]

  • Data

    22/04/2015

  • Klient

    ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

  • Zadanie

    Analiza Conjoint

  • Kategoria

    Pozostałe

  • Strona www klienta

    przejdź

 • System wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

  Potrzeba Stworzenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe Banku zgodnego z wymaganiami wewnętrznymi i nadzorczymi. Rozwiązanie Projekt polegał na wykorzystaniu autorskiego oprogramowania Algolytics i […]

  • Data

    12/05/2015

  • Klient

    mBank Hipoteczny (wcześniej BRE Bank Hipoteczny)

  • Zadanie

    Systemu wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Predykcja churnu za pomocą analizy sieci społecznych (SNA)

  Potrzeba Zadanie polegało na predykcji churnu za pomocą analizy sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA). Rozwiązanie Zakres prac obejmował: przygotowanie danych do analizy i budowę […]

  • Data

    12/05/2015

  • Klient

    Polkomtel

  • Zadanie

    Predykcja churn przy użyciu SNA

  • Kategoria

    Telekomunikacja

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Segmentacja darczyńców i rekomendacje dotyczące gromadzenia danych

  Potrzeba Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia są darczyńcy indywidualni. Organizacja gromadzi dane dotyczące wpłat i darczyńców w systemie Microsoft Dynamics CRM 4.0 obejmującym 150 tys. rekordów […]

  • Data

    12/05/2015

  • Klient

    SOS Wioski Dziecięce

  • Zadanie

    Segmentacja darczyńców i rekomendacje dot. gromadzenia danych

  • Kategoria

    Pozostałe

  • Strona www klienta

    przejdź