Algolytics tworzy i dostarcza rozwiązania z zakresu zaawansowanej analityki biznesowej na polskim rynku. Firma rozwija autorskie oprogramowanie do analiz predykcyjnych, zarządzania relacjami z klientem, zarządzania ryzykiem oraz Data Mining; świadczy także zaawansowane usługi analityczne.

Firma intensywnie prowadzi także działalność badawczo-rozwojową.

Rozwiązania Algolytics są pochodną wieloletnich doświadczeń zdobytych w projektach obejmujących analizę predykcyjną oraz modelowanie dużych i rzeczywistych zbiorów danych o klientach. Wśród klientów Algolytics znajdują się czołowe polskie banki i firmy telekomunikacyjne.
Misja firmy

Misją Algolytics jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż o wysokim poziomie konkurencyjności poprzez wsparcie ich działalności w obszarze zarządzania relacjami z klientami oraz w zakresie zarządzania ryzykiem.

Zależy nam, aby osiągnąć dominującą pozycję wśród firm specjalizujących się w przetwarzaniu danych, analizach statystycznych oraz ekstrakcji wiedzy z baz danych. Łączymy działalność badawczą z praktycznymi zastosowaniami metod statystycznych do analiz użytecznych w rzeczywistości gospodarczej. Jakością usług i poziomem zaawansowania technologicznego jesteśmy w stanie konkurować z liderami na rynku usług analitycznych. Jesteśmy ukierunkowani na długofalową współpracę, opartą na stałym budowaniu zaufania naszych klientów.
Chcemy kompleksowo zaspokajać oczekiwania naszych klientów. Wierzymy, że jakość wykonywanej przez nas pracy stanowi najlepszą inwestycję. Dbamy o to, aby kontrahenci byli w pełni zadowoleni z usług, jakie świadczymy. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wyniki naszej pracy. Szczególnie dbamy o nasz zespół, wierząc że stanowi on podstawę sukcesu.


Ogłoszenie planu podziału spółki z dnia 21 sierpnia 2017