Od powstania Algolytics nasze usługi oraz produkty są z powodzeniem wykorzystywane na rynku telekomunikacyjnym. Dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze oferujemy kompleksowe wsparcie analityczno-operacyjne.

 


Wspieramy wszystkie procesy biznesowe zorientowane na klienta, poczynając od sprzedaży, poprzez utrzymanie dobrych relacji z usługobiorcą, aż do procesów zatrzymania klientów z wysoką skłonnością do rezygnacji z oferowanych usług.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • wdrożenie zintegrowanej platformy analitycznej wspierającej pełen proces obsługi danych,
 • zarządzanie relacjami z klientem: segmentacja klientów, planowanie i realizacja kampanii marketingowych, wsparcie dla Cross/Up-sellingu,
 • zarządzanie ryzykiem: scoring aktywacyjny oraz aplikacyjno-behawioralny, wykrywanie nadużyć,
 • budowę modeli analitycznych: scoringowych, ryzyka, symulacyjnych, anty-churnowych, LTV, rekomendacyjnych,
 • analizy dezaktywacji klienta (churn),
 • analizy biznesowe, np. rentowności, wpływu zdarzeń rynkowych,
 • szacowanie cyklu życia klienta (LTV),
 • analizy sieci społecznych (Social Network Analysis) oraz wdrożenie oprogramowanie wspierającego tego typu analizy,
 • wsparcie windykacji: modelowanie ryzyka braku płatności, optymalizacja ścieżek windykacyjnych, optymalizacja kanałów i czasu kontaktu,
 • prognozowanie jakości usług dla sieci radiowej,
 • geokodowanie, wzbogacanie danych klientów o informacje opisujące obszar, w którym zamieszkują (np. rodzaj zabudowy, liczbę lokali w budynku, potencjały zakupowe),
 • analizy jakości danych i wdrożenie procesów i/lub narzędzi Data Quality.

Stosowanie naszych rozwiązań analitycznych umożliwia pełne wykorzystanie potencjału gromadzonych danych, w celu zwiększenia efektywności działań operatora oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku usług telekomunikacyjnych.

Wybrani klienci:

PLUS_logo Play orange


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter