Algolytics oferuje towarzystwom ubezpieczeniowym rozwiązania analityczne i informatyczne wspierające je w w realizacji takich celów jak m.in.: wzrost sprzedaży ubezpieczeń, zwiększenie jakości gromadzonych informacji w bazach danych czy też zminimalizowanie strat wynikających z różnych ryzyk (operacyjnych, rynkowych).

 


Oferowane rozwiązania biznesowe:

 • modele analityczne do oceny ryzyka,
 • wsparcie analityczne dla rachunku aktuarialnego,
 • modele do aplikacyjnego oraz transakcyjnego wykrywania oszustw i nadużyć uwzględniających specyfikę oferowanych produktów,
 • wdrożenie systemu antyfraudowego umożliwiającego realizację procesów decyzyjnych związanych z wykrywaniem oszustw i nadużyć (np.: cross-checking danych, weryfikację spełnienia reguł eksperckich, wyznaczenie ocen wskazujących na możliwe ryzyko wystąpienia nadużycia),
 • wdrożenie systemu do przetwarzania, eksploracji danych i Data Mining,
 • wsparcie analityczne w ramach poszczególnych etapów cyklu życia klienta, w tym m.in.:
  • segmentację oraz profilowanie klientów,
  • analizy wspierające Cross/Up Selling,
  • analizy wartości życiowej klienta Lifetime Value (LTV),
  • szacowanie prawdopodobieństwa rezygnacji klienta z usług, produktów,
  • analizy dla kampanii utrzymaniowych (Retention campaigns).
 • czyszczenie danych teleadresowych klientów, walidacja m.in. nazw firm, imion/nazwisk, numerów telefonów oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania jakością danych,
 • geokodowanie, wzbogacanie danych klientów o informacje opisujące obszar, w którym zamieszkują (np. rodzaj zabudowy, liczbę lokali w budynku, potencjały zakupowe).

Wybrani klienci:

PIU logo


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter