System automatyzujący ocenę wniosków kredytowych

Szczegóły projektu

 • Data

   22/04/2015

 • Klient

   Alior Bank

 • Zadanie

   System do oceny wniosków kredytowych

 • Kategoria

   Bankowość

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Wdrożenie systemu automatyzującego proces oceny wniosków kredytowych, który charakteryzuje się dużą wydajnością przetwarzania danych oraz elastycznością w zakresie konfiguracji.

Rozwiązanie

Dostarczone przez Algolytics rozwiązanie obejmowało:

 • aplikacyjny silnik scoringowy,
 • modele analityczne wspierające proces oceny wniosków kredytowych.

Komunikacja z zewnętrznymi systemami informatycznymi Alior Banku została oparta na dedykowanej platformie usług WebService.

Korzyści

Dostarczone przez Algolytics rozwiązanie:

 • pozwala na szeroki zakres parametryzacji,
 • zapewnia wysoką wydajność pod względem ilości przetwarzanych danych,
 • umożliwia swobodne zarządzanie różnymi elementami strategii kredytowej.
  Użytkownik może, na przykład, zweryfikować dostosowanie algorytmów oceny, przyjętych punktów odcięć oraz ich wpływu na jakość portfela udzielonych kredytów.

Wdrożone rozwiązanie umożliwia również dowolne definiowanie m.in.:

 • zestawu i struktur obsługiwanych wniosków kredytowych,
 • mechanizmów weryfikacji poprawności i spójności danych,
 • przypisanych do wniosku reguł eksperckich oraz modeli scoringowych.

Architektura rozwiązania pozwoliła na osiągnięcie wysokiej prędkości przetwarzanych danych. Ponadto, wielkość obsługiwanych wniosków nie ma wpływu na wydajność systemu.
Zastosowana platforma usług WebService umożliwia dużą elastyczność aplikacyjnego silnika scoringowego w zakresie integracji z innymi rozwiązaniami informatycznymi Banku.

 

Panel Administracyjny umożliwia zarządzanie aplikacją w sposób bardzo prosty i czytelny. Nawet nowi użytkownicy nie mają najmniejszych problemów ze zrozumieniem logiki systemu. Dotychczasowa praktyka pokazała, że wykorzystując rozwiązanie Algolytics można definiować i obsługiwać praktycznie dowolne procesy weryfikacji i oceny danych.

 

alior

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r., jako bank nowego typu – łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami. W grudniu 2012 r. zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przeprowadzając największą ofertę publiczną prywatnej spółki w historii GPW.
http://www.aliorbank.pl


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!