Analiza ryzyka kredytowego na różnych etapach cyklu życia klienta

Bank Pocztowy logo

Szczegóły projektu

 • Data

   30/09/2015

 • Klient

   Bank Pocztowy

 • Zadanie

   Analiza ryzyka kredytowego (Credit Scoring)

 • Kategoria

   Bankowość

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Celem projektu była konstrukcja modeli scoringowych aplikacyjnych oraz aplikacyjno – behawioralnych, które będą wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego.

Rozwiązanie

Algolytics zrealizowało projekt analityczny, który swoim zakresem obejmował:

 • konstrukcję offline-owego repozytorium analitycznego do zasilania modelowania na podstawie danych aplikacyjnych oraz behawioralnych,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka kredytowego na różnych etapach cyklu życia klienta,
 • budowę aplikacyjnych oraz behawioralnych modeli statystycznych oraz opracowanie modeli ekonometrycznych dotyczących premii za ryzyko dla różnych typów kredytów,
 • przeprowadzenie walidacji utworzonych modeli scoringowych,
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu analizy danych i Data Mining dla pracowników Banku.

Projekt zrealizowano za pomocą systemu AdvancedMiner – autorskiego oprogramowania Algolytics do przetwarzania i analizy danych.

 

Cele stawiane przed projektem zostały w pełni zrealizowane, a współpraca i zaangażowanie firmy w trakcie prac projektowych oceniamy bardzo wysoko.

 

Bank Pocztowy logoBank Pocztowy to polski bank detaliczny, który dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską, posiada sieć placówek (około 4,6 tysiąca) dających najszerszy dostęp do produktów i usług finansowych w Polsce. Do 2018 roku, Bank planuje zwiększyć bazę klientów detalicznych do 2,4 mln oraz 2,5 krotnie zwiększyć portfel kredytów konsumpcyjnych.
www.pocztowy.pl

 


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!