Rating firm oraz konstrukcja aplikacji scorującej do oceny wniosków o pożyczki

Szczegóły projektu

 • Data

   23/09/2015

 • Klient

   Fundusz Górnośląski

 • Zadanie

   Rating firm oraz konstrukcja aplikacji scorującej do oceny wniosków o pożyczki

 • Kategoria

   Bankowość

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Fundusz Górnośląski szukał rozwiązań pozwalających mu na ocenę wiarogodności kredytowej swoich klientów (B2B), w tym:

 • PD (Probability of Default) – oceny prawdopodobieństwa w opóźnieniu płatności przez kredytobiorcę.
 • LGD (Loss Given Default) – oszacowania strat, jakie Fundusz może ponieść w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę spłat kredytu.

Rozwiązanie

Usługi świadczone przez firmę Algolytics na rzecz Funduszu Górnośląskiego obejmowały:

 • konstrukcję modeli do prognozy PD firm rozpoczynających działalność,
 • konstrukcję modeli do prognozy PD firm z pełną księgowością,
 • konstrukcję modeli do prognozy PD firm z uproszczoną księgowością,
 • konstrukcję modelu LGD dla różnych grup zabezpieczeń i różnych form prawnych zabezpieczeń.

Wszystkie modele zostały zaimplementowane w autorskiej aplikacji Algolytics, opartej o środowisko Excel.

 

Konsultanci Algolytics podczas realizacji projektu wykazali się szeroką wiedzą z zakresu zaawansowanej analizy danych, ratingu firm oraz zagadnień zawartych w dyrektywach Basel II.

fundusz_gornoslaskiFundusz Górnośląski powstał w 1995 roku, jego działalność podstawową stanowi realizacja programów pożyczkowych mających na celu ułatwienie dostępu do kapitału podmiotom gospodarczym regionu oraz wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
http://www.fundusz-silesia.pl/

 


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!