Credit Scoring, Fraud Detection, optymalizacja procesu windykacyjnego

Szczegóły projektu

 • Data

   30/09/2015

 • Klient

   Polkomtel

 • Zadanie

   Modelowanie ryzyka kredytowego, prewencja nadużyć oraz optymalizacja procesu windykacyjnego

 • Kategoria

   Telekomunikacja

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Firma Polkomtel potrzebowała kompetentnego partnera do realizacji szerokiego zakresu prac analitycznych w zakresie modelowania ryzyka kredytowego, prewencji nadużyć oraz optymalizacji procesu windykacyjnego.

Rozwiązanie

Zrealizowane od 2002 roku projekty dotyczyły m.in.:

 • Konstrukcji aplikacyjnych modeli antyfraudowych.
 • Budowy szeregu modeli credit scoringu szacujących ryzyko zaprzestania przez klienta regulowania należności podczas procesu aktywacji (modele aplikacyjne). Na podstawie szacowania ryzyka określane są reguły dostępu do usług.
 • Oceny prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia po wejściu klienta na ścieżkę windykacyjną.
 • Szacowania wartości limitu kredytowego klienta, który zabezpiecza Polkomtel przed stratami z tytułu potencjalnej windykacji klienta.
 • Określania indywidualnych ścieżek windykacyjnych przy uwzględnieniu wpływu wykonanych akcji na spłacalność należności i koszty procesu windykacji.
 • Optymalizacji czasu kontaktu telefonicznego z klientem w procesie windykacji należności.
 • Wsparcia analitycznego w trakcie projektów, którym celem były zmiany w procesie aktywacji i windykacji należności.

Wynik

Dostarczone rozwiązania są wykorzystywane do określania reguł dostępu do usług oraz do segmentacji portfela klientów według ich skłonności do spłaty należności, w procesie monitorowania zachowań klienta i działaniach upominawczych.

 

Skonstruowane przez Algolytics modele analityczne charakteryzują się wysoką jakością, skutecznością i stabilnością w czasie, czego dowodem jest długi okres ich eksploatacji przez departament aktywacji i Windykacji Należności.

 

PLUS_logoPolkomtel jest operatorem sieci Plus liczącej około 14 milionów użytkowników. Oferuje szeroki wachlarz usług telekomu-nikacyjnych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych.
Od początku działalności Polkomtel jest pionierem we wprowa-dzaniu na polski rynek najnowszych rozwiązań technologicznych. Dynamicznie rozwija kolejne technologie transmisji danych umożliwiające coraz szybsze korzystanie z Internetu.

www.polkomtel.com.pl


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!