Zaawansowana analiza danych i modelowanie zachowań klientów

Szczegóły projektu

 • Data

   22/09/2015

 • Klient

   Polkomtel

 • Zadanie

   Zaawansowana analiza danych i modelowanie zachowań klientów

 • Kategoria

   Telekomunikacja

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Firma Polkomtel potrzebowała kompetentnego partnera do realizacji szerokiego zakresu prac analitycznych i wdrożeniowych w obszarze CRM i kampanii marketingowych.

Rozwiązanie

Algolytics od 2002 roku dostarcza rozwiązania analityczne, kompleksowo wspierające firmę Polkomtel w jej działaniach marketingowych i sprzedażowych. Odbiorcą usług i produktów były m.in.: Departament CRM, Departament Rozwoju Produktów i Usług oraz Departament Business Intelligence.

Zakres świadczonych prac obejmuje przetwarzanie danych, analizę jakości danych oraz konstrukcję modeli analitycznych i ich weryfikację, przygotowanie i testowanie kodu stanowiącego implementację oszacowanych modeli w systemach informatycznych.

Wynik

Dostarczone rozwiązania wykorzystywane są w takich obszarach jak:

 • CRM (m.in. szacowanie prawdopodobieństwa odejścia klienta (Churn), predykcja Churn-u za pomocą analizy sieci społecznych (SNA), wspomaganie i analiza wyników kampanii marketingowych, Cross/Up-selling, analizy cyklu życia klientów, szacowania wartości klientów (Lifetime Value), analizy segmentacyjne, analizy asocjacji oraz analiz wzorców zakupowych klientów i in.).
 • Realizacja kampanii marketingowych, w tym m.in.:
  • generowanie baz na potrzeby kampanii marketingowych,
  • fizyczna realizacja wysyłek SMS oraz konfiguracja aplikacji realizującej wysyłki e-mail,
  • wspomaganie osób zlecających kampanie w zakresie definiowania warunków doboru baz klientów w tym kontrola ich poprawności,
  • szeroko rozumiana kontrola i optymalizacja procesów kampanijnych (w zakresie poprawności wniosków na kampanie, danych, martów, działania systemów współuczestniczących w procesach kampanijnych).
 • Technika (predykcja jakości usług świadczonych przez sieć Polkomtel na obszarze całej Polski).
 • IT (m.in. wdrożenie środowiska analitycznego).

 

Doświadczenia wyniesione z dotychczasowej współpracy upoważniają nas do oceny Algolytics, jako doświadczonego i profesjonalnego dostawcy usług i oprogramowania do przetwarzania i modelowania danych.
Efektem dotychczasowej współpracy jest zapewnienie płynności oraz wysokiej jakości realizacji procesu kampanijnego nawet w warunkach zmieniającego się środowiska bazodanowego, programistycznego oraz biznesowego.

 

PLUS_logoPolkomtel jest operatorem sieci Plus liczącej około 14 milionów użytkowników. Oferuje szeroki wachlarz usług telekomu-nikacyjnych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych.
Od początku działalności Polkomtel jest pionierem we wprowa-dzaniu na polski rynek najnowszych rozwiązań technologicznych. Dynamicznie rozwija kolejne technologie transmisji danych umożliwiające coraz szybsze korzystanie z Internetu.

http://www.polkomtel.com.pl/


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!