Analiza transakcji na stacjach benzynowych Statoil

logo_premiumclub

Szczegóły projektu

 • Data

   22/09/2015

 • Klient

   Premium Club (Statoil)

 • Zadanie

   Analiza transakcji na stacjach benzynowych Statoil

 • Kategoria

   Pozostałe

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Na stacjach Statoil nabywane są nie tylko produkty paliwowe, ale również czasopisma, napoje i produkty żywnościowe. Kierowca, punkty należne za zakupy zbiera na karcie Premium Club. Dzięki temu, możliwe jest ustalenie, jakie produkty zostały nabyte. Algolytics miało za zadanie:

 • stworzyć na podstawie danych strukturę zakupów dokonywanych na stacjach benzynowych Statoil,
 • zdobyć informacje na temat preferencji klientów odnośnie typów odwiedzanych stacji.

Rozwiązanie

Konsultanci Algolytics mieli do dyspozycji dane o zakupach dokonanych na stacjach Statoil oraz z powiązanych z nimi kart PC, pochodzące z okresu pół roku.

Na początku, dokonano wstępnej analizy opisowej rozkładów i wykresów poszczególnych zmiennych.  Dane zostały oczyszczone i przygotowane do analizy. Zostały z nich usunięte rekordy z brakami danych i błędy. Usunięto również dane nie spełniające wymogów modelu i uzupełniono niektóre z brakujących danych. Następnie, dane zostały zagregowane w taki sposób, by jeden rekord opisywał jedną kartę.

W dalszej kolejności, skonstruowano trzy modele analityczne, mające umożliwić znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest struktura zakupów dokonywanych na stacjach Statoil? (model asocjacyjny)
 • Jakie są preferencje klientów odnośnie typów odwiedzanych stacji benzynowych? (ekspercki model klasyfikacyjny)
 • Na jakie grupy dzielą się klienci stacji Statoil, jeśli weźmiemy pod uwagę dostarczone dane, opisujące ich zachowanie? (automatyczny model segmentacyjny)

Do analizy danych oraz budowy modeli Data Mining został wykorzystany system AdvancedMiner.

Wynik

W wyniku przeprowadzonych analiz zostały ustalone reguły, jakimi kierują się klienci dokonujący zakupów na stacjach benzynowych, a zwłaszcza reguły dotyczące nabywania produktów paliwowych.

Analiza Data Mining dokonana przy użyciu systemu AdvancedMiner wykryła dziesiątki zależności pomiędzy produktami kupowanymi przez klientów Premium Club na stacjach benzynowych różnych typów. Zależności te dotyczyły zarówno prawidłowości w kupowaniu produktów paliwowych, jak też i innych produktów – sezonowych, napojów, słodyczy, prasy itp.

Klienci, w zależności od swoich preferencji dotyczących poszczególnych typów stacji benzynowych oraz częstości i intensywności korzystania z nich, zostali podzieleni na trzy odrębne grupy. Wiarygodność tego podziału została potwierdzona dwoma modelami analitycznymi (modelem klasyfikacyjnym oraz segmentacyjnym).

Uzyskane wyniki umożliwiły Premium Club utworzenie odrębnych strategii marketingowych skierowanych do poszczególnych grup konsumenckich, w oparciu o ich preferencje oraz strukturę dokonywanych zakupów.

Korzyści wynikające z odkrytych reguł dotyczących zakupów oraz wyodrębnienia grup preferencji uczestników programu Premium Club to m.in.:

 • trafnie zaadresowana oferta promująca wybraną grupę stacji,
 • wzrost aktywności klientów na stacjach wybranej podgrupy,
 • większy zysk ze sprzedaży.

 

Firma Algolytics oraz jej pracownicy w trakcie realizacji projektu wielokrotnie proponowali nowe rozwiązania co świadczy o zrozumieniu projektu i profesjonalizmie.

 

premium_club

Premium Club to wielopartnerski program lojalnościowy, który oferuje nagrody w zamian za korzystanie z usług Partnerów programu: sieci stacji Statoil, Deutsche Banku. Obecnie, Premium Club jest częścią Statoil Fuel and Retail Sp. z o.o.

http://www.premiumclub.pl/


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!