Segmentacja darczyńców i rekomendacje dotyczące gromadzenia danych

Szczegóły projektu

 • Data

   12/05/2015

 • Klient

   SOS Wioski Dziecięce

 • Zadanie

   Segmentacja darczyńców i rekomendacje dot. gromadzenia danych

 • Kategoria

   Pozostałe

 • Strona www klienta

   przejdź

Potrzeba

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia są darczyńcy indywidualni. Organizacja gromadzi dane dotyczące wpłat i darczyńców w systemie Microsoft Dynamics CRM 4.0 obejmującym 150 tys. rekordów darczyńców i ponad 600 tys. darowizn. W 2006 roku Stowarzyszenie wdrożyło segmentację darczyńców, która po kilku latach wymagała niezbędnej aktualizacji.

Rozwiązanie

W zakresie projektu realizowanego dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce firma Algolytics wykonała i dostarczyła rekomendacje związane z gromadzeniem szczegółowych danych dotyczących darczyńców. Rekomendacje te skupiały się na bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych przez organizację danych. Zaproponowano także sposoby pozyskiwania informacji o darczyńcach i ich aktywności. Posiadanie bardziej kompleksowych danych posłuży do ich analizy i modelowania w celu poprawienia efektywności kampanii marketingowych.

Wynik

Bezpośrednim efektem przygotowanych rekomendacji było wykonanie aktualizacji istniejącej segmentacji darczyńców. Pozwoliło to zidentyfikować niezagospodarowane obszary bazy darczyńców, zdefiniować nowe segmenty, a co za tym idzie zoptymalizować działania marketingowe (obniżenie kosztów kampanii, wzrost wskaźnika ROI).

 

Wdrożenie zaleceń firmy Algolytics sprawi, że nasza organizacja będzie jeszcze efektywniej pozyskiwać środki od darczyńców indywidualnych. Nasze wnioski i doświadczenia w Polsce będą z pewnością służyć jako przykład dobrych praktyk dla SOS Wiosek Dziecięcych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
SOS

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja pozarządowa otaczająca opieką dzieci osierocone i opuszczone. W Polsce działa od 27 lat i ma obecnie 1250 podopiecznych w 4 SOS Wioskach Dziecięcych, 10 świetlicach wsparcia dziennego i 3 Rodzinnych Domach Czasowego Pobytu. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS-Kinderdorf International, obecnej w 132 krajach na całym świecie.
http://www.sos-wd.org/


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!