• Rating firm oraz konstrukcja aplikacji scorującej do oceny wniosków o pożyczki

  Potrzeba Fundusz Górnośląski szukał rozwiązań pozwalających mu na ocenę wiarogodności kredytowej swoich klientów (B2B), w tym: PD (Probability of Default) – oceny prawdopodobieństwa w opóźnieniu płatności przez kredytobiorcę. […]

  • Data

    23/09/2015

  • Klient

    Fundusz Górnośląski

  • Zadanie

    Rating firm oraz konstrukcja aplikacji scorującej do oceny wniosków o pożyczki

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Konstrukcja modeli scoringowych (Credit Scoring)

  Potrzeba Toyota Bank Polska szukał rozwiązań pozwalających mu na ocenę wiarogodności kredytowej swoich klientów. Rozwiązanie Wykonane przez Algolytics prace projektowe obejmowały swym zakresem: zbudowanie generycznego modelu […]

  • Data

    23/09/2015

  • Klient

    Toyota Bank Polska

  • Zadanie

    Konstrukcja modeli scoringowych (Credit Scoring)

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Poprawa własności predykcyjnych i biznesowych modeli EWS

  Potrzeba Celem projektu była poprawa własności predykcyjnych i  biznesowych modeli EWS (Early Warning Signals), prognozującego skłonność do pogorszenia  sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Rozwiązanie Na potrzeby projektu, Algolytics […]

  • Data

    23/09/2015

  • Klient

    Raiffeisen Polbank

  • Zadanie

    Konstrukcja modeli EWS (Early warning signals) dla segmentów SMB oraz Korporacji

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Analiza ryzyka kredytowego na różnych etapach cyklu życia klienta

  Potrzeba Celem projektu była konstrukcja modeli scoringowych aplikacyjnych oraz aplikacyjno – behawioralnych, które będą wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego. Rozwiązanie Algolytics zrealizowało projekt analityczny, który swoim […]

  • Data

    30/09/2015

  • Klient

    Bank Pocztowy

  • Zadanie

    Analiza ryzyka kredytowego (Credit Scoring)

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • Wdrożenie systemu AdvancedMiner (ocena ryzyka)

  Potrzeba Departament Polityki Kredytowej Alior Banku szukał niezawodnego i elastycznego narzędzia do oceny ryzyka kredytowego. Rozwiązanie Alior Bank wybrał system AdvancedMiner, gdyż rozwiązanie to zapewnia szeroką […]

  • Data

    01/10/2015

  • Klient

    Alior Bank

  • Zadanie

    Wdrożenie systemu AdvancedMiner (zarządzanie ryzykiem kredytowym)

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • System automatyzujący ocenę wniosków kredytowych

  Potrzeba Wdrożenie systemu automatyzującego proces oceny wniosków kredytowych, który charakteryzuje się dużą wydajnością przetwarzania danych oraz elastycznością w zakresie konfiguracji. Rozwiązanie Dostarczone przez Algolytics rozwiązanie obejmowało: […]

  • Data

    22/04/2015

  • Klient

    Alior Bank

  • Zadanie

    System do oceny wniosków kredytowych

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź

 • System wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

  Potrzeba Stworzenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe Banku zgodnego z wymaganiami wewnętrznymi i nadzorczymi. Rozwiązanie Projekt polegał na wykorzystaniu autorskiego oprogramowania Algolytics i […]

  • Data

    12/05/2015

  • Klient

    mBank Hipoteczny (wcześniej BRE Bank Hipoteczny)

  • Zadanie

    Systemu wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

  • Kategoria

    Bankowość

  • Strona www klienta

    przejdź