AdvancedMiner Social Network Analysis oferuje całkowicie nowe spojrzenie na klientów – nie tylko jak na pojedyncze jednostki, lecz także jak na członków społeczności.


AdvancedMiner SNA pozwala:

 • wykrywać społeczności (tzn. grupy znajomych, krewnych lub wspólników w interesach),
 • określać role klientów w obrębie społeczności (w szczególności wykrywać liderów opinii),
 • mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych klientów na ich otoczenie społeczne,
 • śledzić rozprzestrzenianie się komunikatów marketingowych wśród klientów,
 • tworzyć wizualizacje oferujące intuicyjny wgląd w dane o sieciach społecznych.

 

Zastosowanie biznesowe

Sektor telekomunikacyjny

 • pomoc w utrzymaniu klientów, dzięki wskazaniu tych, których odejście z dużym prawdopodobieństwem spowoduje migrację innych klientów,
 • zwiększanie skuteczności przewidywania churnu poprzez szacowanie presji społecznej prowadzącej do odejścia klienta,
 • sterowanie kampaniami marketingowymi (cross selling, up selling, viral marketing), dzięki znajdywaniu klientów, którzy mają duży wpływ na decyzje o wyborze produktów podejmowane przez innych klientów,
 • zmniejszenie churnu rotacyjnego, dzięki rozpoznawaniu kont charakteryzujących się dużym podobieństwem jeśli chodzi o relacje społeczne.

Sektor finansowy i ubezpieczeniowy

 • wykrywanie potencjalnych oszustw, na przykład, pozorowane przepływy środków, połączenia z kontami, o których wiadomo, że służą do oszustw, manipulacje tożsamościami,
 • utrzymanie klientów, dzięki wskazaniu tych, których odejście z dużym prawdopodobieństwem spowoduje migrację innych klientów,
 • targetowanie kampanii marketingowych (cross selling, up selling, viral marketing) poprzez znajdowanie klientów, którzy mają duży wpływ na decyzje o wyborze produktów podejmowane przez innych klientów.

Inne sektory (media i gry społecznościowe,…)

 • w zależności od modelu biznesowego, AdvancedMiner SNA można stosować do poprawienia skuteczności cross i up-sellingu, optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniowych lub polecania najlepszych produktów określonym klientom.

Funkcjonalności:

 • wskazywanie klientów, którzy mają największy wpływ na swoje społeczności oraz tych, którzy są pod największą presją społeczną dla danego zastosowania biznesowego,
 • wykrywanie społeczności i określanie roli społecznej każdego klienta w danej grupie,
 • szeroki wachlarz miar społecznych i agregatów, dostosowanych do modelowanego zastosowania biznesowego,
 • wykrywanie obiektów charakteryzujących się dużym podobieństwem cech społecznych,
 • zaawansowane techniki wizualizacji i eksploracji sieci społecznych,
 • wyjątkowa wydajność i skalowalność,
 • integracja z AdvancedMiner – systemem do analizy danych i data mining,
 • płynna integracja technik SNA z istniejącymi procesami biznesowymi, dzięki standardowym danym wejściowym i wyjściowym (np. połączenia ODBC, raportowanie w MS Excel itd.).

 

Budowa sieci społecznych opiera się na wykorzystaniu wewnętrznych danych na temat połączeń pomiędzy klientami. Przykładowo, takie dane mogą zawierać:

 • informacje o połączeniach głosowych i wiadomościach tekstowych,
 • przelewy pieniężne,
 • interakcje pomiędzy uczestnikami gier on-line,
 • historię zakupów,
 • inne dane zawierające bezpośrednie lub pośrednie informacje o relacjach między klientami.

Dzięki naszemu narzędziu do analizy sieci społecznych (SNA) i zintegrowanemu środowisku analitycznemu, można w istotny sposób zmienić spojrzenie na działania klientów. Proponowane rozwiązanie pozwala przejść od podejścia indywidualistycznego (skupionego na pojedynczym kliencie) do podejścia rozszerzonego (w którym istotna jest rola klienta w ramach jego powiązań społecznych).


AdvancedMiner Social Network Analysis


Dowiedz się więcej Kontakt