AdvancedMiner wspiera pełen zakres prac przy przetwarzaniu danych, konstrukcji modeli Data Mining, zaawansowanych analizach danych oraz raportowaniu.Wspiera pełen zakres prac związanych z analizą danych:

 • ładowanie i transformacje,
 • budowa i ewaluacja modeli,
 • testowanie,
 • raportowanie.

System AdvancedMiner oferuje w pełni graficzne środowisko przetwarzania, analizy i modelowania danych (moduł Workflow) z wykorzystaniem techniki drag&drop. Zaawansowany użytkownik może definiować własne skrypty i procesy.

Zastosowania biznesowe:

 • przetwarzanie danych o kliencie pochodzących z różnego rodzaju źródeł i opisanych na rożnym poziomie szczegółowości,
 • tworzenie data martów na potrzeby analityczne lub raportowe,
 • ocena wiarygodności kredytowej klientów (Credit Scoring),
 • ocena prawdopodobieństwa odpowiedzi na ofertę, wskazanie grupy docelowej dla kampanii marketingowej,
 • segmentacja oraz profilowanie klientów,
 • analizy wspierające Cross Selling / Up Selling,
 • analiza koszykowa,
 • szacowanie oczekiwanej wartości klienta, w oparciu o ocenę zysku jaki wygeneruje on w przyszłości (Customer Lifetime Value Analysis),
 • szacowanie prawdopodobieństwa rezygnacji klienta z usług firmy (Churn),
 • wykrywanie oszustw i nadużyć (Fraud Detection).

Funkcjonalności:

 • ekstrakcja i zapisywanie danych z/do różnych systemów bazodanowych i plików,
 • wykonywanie szerokiego zakresu operacji na danych takie jak m.in. próbkowanie, łączenie zbiorów, podział na zbiór testowy/trenujący/walidacyjny, zarządzanie rolą zmiennych w procesie analizy,
 • graficzna i interaktywna eksploracja danych,
 • budowanie modeli asocjacji oraz analizy skupień, istotności zmiennych itp.,
 • budowanie modeli klasyfikacyjnych, aproksymacyjnych, segmentacyjnych oraz analiza przeżycia (m.in. drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, regresja liniowa i logistyczna, K-means)
 • tworzenie kodu scoringowego pozwalającego na integrację modeli z innymi aplikacjami IT (kod scoringowy może obejmować zarówno modele, jak i transformacje danych),
 • ocena jakości i porównanie modeli Data Mining (LIFT, ROC, K-S, Gini index),
 • generowanie raportów dotyczących jakości modeli.

Zaawansowane funkcjonalności:

 • wsparcie dla języka SQL z możliwością budowy zapytań i automatyzacji w języku Python,
 • integracja z pakietem R,
 • integracja z Java i Hadoop Hive.

Zobacz dokumentację systemu

Porównanie wersji demo oraz pełnej

Wersja DemoWersja Pełna
Okres użytkowaniabez ograniczeńlicencja
Obsługiwane formaty danychCSV, TXT, MS ExcellCSV, TXT, MS Excell JDBC/ODBC Data Bases
GUItaktak
Moduł AdvancedMiner SNAtaktak
Własne skrypty i procesytaktak
Pamięć RAMmax. 1GBbez ograniczeń
Ilość zadań wykonywanych równocześniejednobez ograniczeń
Generowanie/ eksport kodu scoringowegonietak
Ograniczenia bazy danych100 kolumn i 100 000 wierszybez ograniczeń (zależnie od bazy danych)
Wsparcie technicznetylko e-mailpełne wsparcie
Pobierz Skontaktuj się z nami
AdvancedMiner Ready for Windows
 

AdvancedMiner jest w pełni przystosowany do pracy z systemem operacyjnym Windows 10