Algoline - System Zarządzania Ryzykiem Kontrahenta

Algoline wykorzystuje dane o kontrahencie z wielu źródeł i systemów, np. CRM, SAP, KRS, BIG, BIK, Internet. System standaryzuje je, a następnie poddaje zaawansowanej analizie. Uzyskane w ten sposób wyniki służą do określania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego, jego limitach oraz rekomendacjach produktowych.



Czy zastanawiasz się?

  • Jak potwierdzić wiarygodność nowych klientów?
  • Jak dopasować cenę do profilu ryzyka klienta?
  • Jak dowiedzieć się o problemach z płynnością kontrahentów?
  • Jak wykryć nadużycia klientów i pracowników?
  • Jak wyeliminować nierzetelnych płatników już na początku relacji?

Jeśli tak, Algoline jest dla Ciebie!

Korzyści z wdrożenia:

  • Zmniejszysz straty finansowe wynikające z zaległych płatności
  • Zastosujesz właściwą politykę cenową kredytu kupieckiego
  • Wyeliminujesz nieuczciwych kontrahentów
  • Obniżysz koszty operacyjne dzięki automatyzacji procesu
  • Zwiększysz sprzedaż w rentownych segmentach


"Dzięki Algoline osiągnęliśmy wzrost sprzedaży od 9% do 25% (w zależności od kanału), przy utrzymaniu strat kredytowych na niskim poziomie."

Wiodący operator telekomunikacyjny