Model Lifetime Manager [MLM] to zestaw narzędzi automatyzujących operacyjne stosowanie modeli predykcyjnych i nieprzerwaną kontrolę ich jakości.


Funkcjonalności:

  • zarządzanie cyklem życia modelu w środowisku produkcyjnym,
  • przyjazny interfejs graficzny (dashboardy, kreatory konfiguracji),
  • zarządzanie meta danymi modeli i zmiennych,
  • zarządzanie zestawem zmiennych pochodnych – centralne repozytorium definicji zmiennych, generowanie tabel analitycznych,
  • wydajny scoring off-line oraz dystrybucja wyników scorowań do systemów docelowych,
  • generowanie kodów scoringowych dla zestawów modeli (np. do silnika scoringowego),
  • automatyzacja zadań scorowania,
  • automatyczne generowanie KPI i raportów szczegółowych dotyczących jakości modeli,
  • alertowanie w przypadku gdy KPI jakościowe modelu nie są spełnione.

Korzyści z wdrożenia MLM:

MLM znajduje zastosowanie w organizacjach, gdzie dostarczenie aktualnych predykcji do systemów typu CRM, Credit Check czy windykacyjnych jest istotnym elementem skuteczności procesu biznesowego.

Tradycyjny proces wdrażania modelu analitycznego wymagał implementacji kodu scoringowego w systemach back office, co w wielu organizacjach jest procesem kosztownym i czasochłonnym (zmiany w core'owych systemach IT). Proces ten trwał do kilku tygodni i angażował duże zasoby IT, głównie pracy personelu.

Dzięki zastosowaniu MLM czas TTM (Time-To-Market) można skrócić do 10 minut. Tyle trwa wdrożenie i skonfigurowanie modelu scoringowego. Cały proces może być wykonany przez użytkownika biznesowego.

Zapisz się na Demo

Model Lifetime Manager


Dowiedz się więcej Kontakt