Silnik scoringowy Algolytics to wydajne i niezawodne rozwiązanie wspierające procesy decyzyjne firmy poprzez przetwarzanie i ocenę danych o klientach w czasie rzeczywistym.


Funkcjonalności:

 • definiowanie różnorodnych procesów weryfikacji i oceny danych,
 • implementacja reguł eksperckich, modeli scoringowych i ratingowych do oceny ryzyka,
 • zastosowanie mechanizmów cross checkingu do sprawdzania i porównywania danych,
 • definiowanie reguł eksperckich na różnych etapach procesu decyzyjnego,
 • zdalne wywoływanie usług oceny przy wykorzystaniu różnych metod komunikacji (np. web services),
 • zapisywanie w bazie silnika wszelkich informacji dotyczących rezultatów i przetworzonych danych,
 • parametryzacja raportów,
 • wykorzystanie interfejsu WWW we wprowadzaniu i dokonywaniu oceny wniosków,
 • integracja z dowolnym systemem obsługującym procesy decyzyjne i wnioski kredytowe.

Korzyści:

Architektura silnika scoringowego zapewnia niski koszt i krótki czas wdrożenia przy bardzo wysokiej wydajności narzędzia (ponad 1000 zapytań na sekundę na węzeł). Umożliwia to wdrożenie silnika także w małych i średnich firmach z wielu branż. Ponadto, integracja silnika z systemem AdvancedMiner pozwala na skrócenie czasu wdrożenia modelu i/lub procesu decyzyjnego na produkcję nawet do 10 minut.

Zastosowania biznesowe:

Ocena wniosków kredytowych

 • automatyzacja procesu wyznaczania scoringu i ratingu aplikacji kredytowych (m.in. wyznaczanie wskaźników, ocena punktowa na podstawie danych z wniosku i dodatkowych źródeł, określenie przydziału do klas ryzyka),
 • wykrywanie nadużyć związanych z ubieganiem się o kredyt (fraud aplikacyjny).

Windykacja należności

 • prognozowanie prawdopodobieństwa spłaty,
 • optymalizacja ścieżek windykacyjnych.

Ocena danych transakcyjnych (transakcje płatnicze, operacje wewnątrz systemów IT)

 • wykrywanie nadużyć w ramach transakcji kartami płatniczymi,
 • wykrywanie transakcji nietypowych (np. dotyczących procederu „prania brudnych pieniędzy”).

CRM analityczny

 • targetowanie dla kampanii BTL,
 • szacowanie prawdopodobieństwa zrezygnowania przez klienta z usług (analiza churn),
 • wykrywanie nadużyć w ramach programów lojalnościowych,
 • personalizacja akcji marketingowych i sprzedażowych.


Zapisz się na Demo

Scoring Engine


Dowiedz się więcej Kontakt