Rozwiązania Algolytics są pochodną wieloletnich doświadczeń zdobytych w projektach obejmujących analizę predykcyjną oraz modelowanie dużych i rzeczywistych zbiorów danych o klientach.

Od 2001 roku Algolytics wspiera swoich klientów w ich codziennej działalności biznesowej, dostarczając najwyższej jakości rozwiązania analityczne oraz informatyczne. Oferowane usługi oraz produkty kierowane są do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą budować odpowiednie relacje klientami, ograniczać ryzyko oraz bardziej efektywnie prowadzić działania sprzedażowe i marketingowe.

Ryzyko stanowi nieodłączny element działalności biznesowej firm i instytucji. Może ono być związane z m.in. funkcjonowaniem gospodarki, sytuacją na rynkach finansowych, świadomym działaniem nieuczciwych klientów lub pracowników. Odpowiednie ograniczanie ryzyka pozwoli nie tylko uchronić przedsiębiorstwa przed stratami, ale również zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Czytaj dalej ->
Kluczem do sukcesu każdej firmy i instytucji jest właściwe, indywidualne podejście do klientów i odpowiednie kształtowanie z nimi relacji. Wymaga to jednak zróżnicowanych działań w zależności od zapotrzebowań, segmentu rynku czy też fazy cyklu życia, w którym się oni znajdują.

Czytaj dalej ->
Big Data to nowe pojęcie z dziedziny analizy danych. Jest ono istotne dla każdej firmy, której zależy na możliwie wyczerpującej informacji o klientach oraz stworzeniu całościowego widoku klienta (360 stopni).

Czytaj dalej ->
Prognozowanie zachowań rynku jest działaniem wspomagającym planowanie długofalowej skutecznej strategii firmy. Prognozy mogą dotyczyć m.in. rynku kluczowych dla firmy surowców (np. energii elektrycznej, surowców spożywczych, środków farmaceutycznych) czy też zapotrzebowania rynku na produkty, a co za tym idzie trendów ich sprzedaży oraz dystrybucji.

Czytaj dalej ->
Jakość danych jest kluczowym pojęciem nowoczesnego zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wraz ze zwiększoną wirtualizacją i złożonością dostarczanych usług, rośnie rozmiar i zróżnicowanie przechowywanych przez firmę danych. Często na tych danych oparte są istotne działania firmy takie jak np. bezpośrednia komunikacja z klientem lub realizacja zamówień.

Czytaj dalej ->Dowiedz się więcej Kontakt

Zapisz się na Newsletter