Kluczem do sukcesu każdej firmy i instytucji jest właściwe, indywidualne podejście do klientów i odpowiednie kształtowanie z nimi relacji. Wymaga to jednak zróżnicowanych działań w zależności od zapotrzebowań, segmentu rynku czy też fazy cyklu życia, w którym się oni znajdują.

 


Algolytics oferuje szereg rozwiązań w obszarze CRM analitycznego, w tym:

 • wsparcie analityczne w ramach poszczególnych etapów cyklu życia klienta, w tym m.in.:
  • wsparcie analityczne przy tworzeniu nowych produktów i usług,
  • projektowanie grup docelowych do kampanii pozyskaniowych (target do reklamy ATL, BTL),
  • segmentacja klientów i profilowanie klientów,
  • analiza efektywności kanałów dotarcia do klientów,
  • optymalizacja kampanii marketingowych,
  • analizy dla Cross Selling / Up Selling,
  • analizy programów lojalnościowych (np. analiza efektu finansowego programów lojalnościowych),
  • szacowanie oczekiwanej wartości klienta, w oparciu o ocenę zysku jaki wygeneruje on w przyszłości (Customer Lifetime Value Analysis),
  • szacowanie prawdopodobieństwa rezygnacji klienta z usług firmy (churn),
  • optymalizacja kampanii zatrzymaniowych, rekomendacja oferty zatrzymaniowej.
 • integracja danych z różnych źródeł danych,
 • czyszczenie danych teleadresowych klientów, walidacja m.in. nazw firm, imion/nazwisk, numerów telefonów oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania jakością danych,
 • geokodowanie, wzbogacanie danych klientów o informacje opisujące obszar, w którym zamieszkują (np. rodzaj zabudowy, liczbę lokali w budynku, potencjały zakupowe),
 • budowa data martów na potrzeby analityczne lub raportowe,
 • dostawa oprogramowania wspomagającego projekty analizy danych oraz Data Mining,
 • wdrożenie kompleksowych systemów CRM analitycznego dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzyści:

 • zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych oraz obniżenie ich kosztów,
 • zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów oraz obniżenie ryzyka ich przejścia do konkurencji,
 • możliwość dokładnego przeanalizowania przebiegu i efektów kampanii i wykorzystanie tych informacji do projektowania dalszych działań,
 • lepsze zrozumienie zachowania klientów,
 • poprawa jakości bazy leadów,
 • zmniejszenie ilości błędnie przesłanych materiałów reklamowych,
 • możliwość systematycznego gromadzenia wiedzy o kliencie.

Wybrane projekty:

Polkomtel – Kompleksowa analiza danych i modelowanie zachowań klientów (zobacz szczegóły)

KDD Cup 2009 i Orange – Analizy w obszarze CRM (Churn, Appetency, Up-selling) (zobacz szczegóły)

Premium Club  – Badanie preferencji klientów oraz struktury zakupów dokonywanych na stacji Statoil (zobacz szczegóły)

Intrum Justitia – Wdrożenie aplikacji do standaryzacji i deduplikacji danych (zobacz szczegóły)

SOS Wioski Dziecięce –  Segmentacja darczyńców i rekomendacje dot. gromadzenia danych (zobacz szczegóły)

Jeden z największych wydawców publikacji biznesowych w Polsce – Dobór baz do kampanii dosprzedażowych (cross-up sell)

Polcard (obecnie First Data) – Analiza skłonności klientów do rezygnacji z usług firmy (analizy churn)


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter