Dane wykorzystywane w codziennej działalności często zawierają wartości brakujące i błędy oraz charakteryzują się brakiem integralności. Reprezentowanie ważnych obszarów działania firmy przez nieprecyzyjne czy zaburzone dane oraz podejmowanie na ich podstawie strategicznych decyzji może prowadzić do poważnych strat.

 


Usługi Algolytics umożliwiają analizę jakości danych w zakresie:

 • weryfikacji poprawności technicznej i biznesowej wprowadzonych danych,
 • weryfikacji wymagań jakie mają spełniać dane (np. Nowa Umowa Kapitałowa dla sektora finansowego),
 • weryfikacji wartości nietypowych, brakujących,
 • sprawdzenia spójności słowników,
 • łączenia baz danych z różnych źródeł przy niespójnych formatach danych,
 • czyszczenia danych teleadresowych klientów, walidacji m.in. nazw firm, imion/nazwisk, numerów telefonów oraz wdrożenia oprogramowania do zarządzania jakością danych,
 • geokodowanie, wzbogacania danych klientów o informacje opisujące obszar, w którym zamieszkują (np. rodzaj zabudowy, liczbę lokali w budynku, potencjały zakupowe)

Posiadamy własne słowniki danych adresowych – kompletną i aktualną baza słowników referencyjnych o miejscowościach, ulicach i budynkach w Polsce.

Zobacz też:

 

Korzyści:

 • oszczędność czasu poświęcanego na ujednolicanie danych przed każdym ich użyciem,
 • uzyskanie poprawnej interpretacji biznesowej danych,
 • zwiększenie wiarygodności danych,
 • zmniejszenie czasu przygotowania danych do przyszłych analiz,
 • zmniejszenie kosztów kampanii marketingowych dzięki redukcji ilości zduplikowanych wysyłek.

Wybrane projekty:

Premium Club – identyfikacja wielokrotnych wpisów w bazie uczestników programu lojalnościowego (zobacz szczegóły)

Intrum Justitia – Wdrożenie aplikacji do standaryzacji i deduplikacji danych (zobacz szczegóły)

EGB InvestmentsCzyszczenie danych adresowych i wdrożenie aplikacji do automatycznego czyszczenia danych

 


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter