Prognozowanie zachowań rynku jest działaniem wspomagającym planowanie długofalowej skutecznej strategii firmy. Prognozy mogą dotyczyć m.in. rynku kluczowych dla firmy surowców (np. energii elektrycznej, surowców spożywczych, środków farmaceutycznych) czy też zapotrzebowania rynku na produkty, a co za tym idzie trendów ich sprzedaży oraz dystrybucji.

 


Kształtowanie się rynku zależy od różnych zmiennych warunków ekonomicznych oraz czynników losowych. Powiązanie tych czynników z prognozą wymaga zaawansowanych rozwiązań statystycznych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie prognozowania zachowań rynku, Algolytics przygotowało ofertę obejmującą:

 • budowę modeli do prognozowania m.in.:
  • charakterystyk rynku bieżącego lub potencjalnego,
  • trendów sprzedaży i innych wskaźników ekonomicznych,
  • zysku ze sprzedaży produktów.
 • wdrożenie serwisu WWW umożliwiającego generowanie, wizualizację i raportowanie prognoz oraz możliwych ich scenariuszy.

Nasze rozwiązania pozwalają wiarygodnie prognozować trendy rozwoju rynku na podstawie statystycznej analizy danych historycznych (m.in. wewnętrznych baz danych firmy, statystyk Eurostat, GUS, informacyjnych portali internetowych).

Dodatkowo, istnieje możliwość:

 • tworzenia różnych scenariuszy prognoz (np. optymistyczne czy pesymistyczne warianty),
 • stosowania analiz „What-If” (np. zmiany trendów w przypadku wprowadzenia określonych regulacji na rynku).

Korzyści:

 • bardziej trafne planowanie i szacowanie budżetu na kolejne okresy na podstawie obiektywnych prognoz w formie ilościowych danych,
 • optymalne zarządzanie produkcją oraz dystrybucją,
 • lepsze zrozumienie przyczyn pojawienia się danego trendu na rynku poprzez analizę wpływu poszczególnych czynników na prognozę.

Wybrane projekty:

Danone – Konstrukcja systemu prognozy cen surowca mleka w klasie extra


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter