Ryzyko stanowi nieodłączny element działalności biznesowej firm i instytucji. Może ono być związane z m.in. funkcjonowaniem gospodarki, sytuacją na rynkach finansowych, świadomym działaniem nieuczciwych klientów lub pracowników. Odpowiednie ograniczanie ryzyka pozwoli nie tylko uchronić przedsiębiorstwa przed stratami, ale również zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

 


Algolytics dostarcza usługi oraz oprogramowanie wspierające firmy i instytucje w ich dążeniu do minimalizacji ryzyka. Zakres oferty obejmuje:

 • usługi analityczne i konsultingowe dotyczące zarządzania:
  • ryzykiem kredytowym,
  • ryzykiem rynkowym,
  • ryzykiem operacyjnym.
 • budowę modeli scoringowych i ratingowych opartych o dane zgromadzone przez klienta oraz modele eksperckie,
 • wdrożenie rozwiązań informatycznych do zarządzania ryzykiem,
 • wdrożenie systemów scoringowych automatyzujących procesy decyzyjne,
 • kompleksową analizę procesów windykacyjnych oraz ich optymalizację,
 • usługi analityczne oraz oprogramowanie do wykrywania oszustw i nadużyć,
 • szkolenia z zakresu credit scoringu, zarządzania ryzykiem, wykrywania oszustw i nadużyć.

Korzyści:

 • zmniejszenie udziału „trudnych klientów” w portfelu należności,
 • spełnienie wymagań nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego związanych z wymogiem kapitałowym,
 • minimalizacja strat związanych z fluktuacją cen na rynku,
 • automatyzacja procesu zapobiegania przestępstwom,
 • zwiększenie skuteczności działań mających na celu odzyskanie długów,
 • przyspieszenie spłat zaległości przez dłużników.

Wybrane projekty:

Polkomtel – Credit Scoring, Fraud Detection, optymalizacja procesu windykacyjnego (zobacz szczegóły)

Alior Bank – Wdrożenie systemu automatyzującego ocenę wniosków kredytowych (zobacz szczegóły)

Raiffeisen-Leasing Polska – Wdrożenie systemu AdvancedMiner (projekty Basel II, Basel II Closing Gaps) (zobacz szczegóły)

Alphabet, Grupa BMW – Scoring wniosków leasingowych (zobacz szczegóły)

Fundusz Górnośląski – Rating firm oraz konstrukcja aplikacji scorującej do oceny wniosków o pożyczki (zobacz szczegóły)

Toyota Bank Polska – Konstrukcja modeli scoringowych (Credit Scoring) (zobacz szczegóły)

BRE Bank Hipoteczny – Wdrożenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe (zobacz szczegóły)


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter