antyfraud

Antyfraud – jak wykrywać wyłudzenia w 2022?

Kolejny już rok najczęstszymi nadużyciami w sektorze finansów są wyłudzenia produktów kredytowych i pożyczek, a aż 80% firm leasingowych dostrzega wzrost ryzyka ich występowania w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jeszcze 2 lata temu instytucje te były na 2 miejscu pod względem zwiększonego prawdopodobieństwa fraudów – wtedy przodowały banki (58%). Kwestię działań podejmowanych ku identyfikacji wyłudzeń w sektorze finansowym zgłębił tegoroczny (2021 r.) raport EY i ZPF, my natomiast skupimy się na gotowych rozwiązaniach. Ale najpierw…

Wiele instytucji, jedno wyzwanie

W kolejnej już edycji ankiety wzięły udział 3 główne grupy respondentów:

 • banki,
 • instytucje pożyczkowe,
 • firmy leasingowe.

W mniejszej liczbie ankietowani byli również przedstawiciele takich grup, jak:

 • zakłady ubezpieczeń,
 • sektor pośrednictwa finansowego,
 • firmy FinTech.

W raporcie przedstawiono m.in., że mimo powolnej stabilizacji poziomu ryzyka wyłudzeń (odpowiedź „Intensywność występowania zjawiska nadużyć w ciągu ostatnich 12 miesięcy – bez zmian” 41% w 2020 r. i o 8 punktów procentowych więcej w roku 2021), zagrożenie to wciąż jest wysokie. Publikacja EY i ZPF wskazuje, że wymienione wyżej grupy instytucji finansowych narażone są na coraz bardziej wyszukane sposoby wyłudzeń (np. nowe schematy oszustw). Wyzwaniem w sprawnym wykrywaniu prób nadużyć finansowych jest odróżnienie klienta z mniejszą zdolnością kredytową od oszusta, a technologiczny pakiet AlgoLine stworzony przez Algolytics od lat wspiera instytucje w doskonaleniu tego procesu. Przyjrzyjmy się zatem kwestii opłacalności.

Rozwiązania antyfraudowe inwestycją w stabilną przyszłość finansówy

Raport wskazuje, iż prawie 40% instytucji finansowych odnotowało straty na poziomie ponad 500 tys. PLN w samym tylko 2021 roku! Ponad półmilionowy „minus” dotyczył nawet 80% firm leasingowych. Z tym samym problemem zmaga się także 20% instytucji pożyczkowych i 16% banków. Niepokojący jest fakt, iż 13% mniejszych przedsiębiorstw nie posiada wiedzy o stratach poniesionych z powodu nadużyć…

Jak widać, organizacje potrzebują skutecznego sposobu zwalczania problemu fraudów. Standardowym rozwiązaniem jest wyciąganie wniosków na postawie już wychwyconych wyłudzeń i ich prób, a następnie stopniowe zaostrzanie zasad udzielania np. kredytów. Dane z raportu EY i ZPF wskazują jednak, że zaledwie 22% instytucji postrzega swoje przygotowanie do przeciwdziałania nadużyciom jako „dobre”. Co z pozostałą grupą respondentów?

W większości ankietowani są „raczej przygotowani” – to zaś może wskazywać na niedociągnięcia procesowe. Co więcej, to nie kwestia alokacji środków spędza sen z powiek w działach Zarządzania Ryzykiem. W raporcie czytamy, iż:

„33% organizacji wydaje na walkę z nadużyciami ponad 100 tys. PLN, przy czym 8% ankietowanych instytucji wydaje więcej niż 500 tys. PLN.”

ICo ciekawe, żaden z respondentów nie stwierdził, iż nakłady te są zbyt duże, a w odpowiedzi na pytanie o ocenę wysokości środków finansowych przeznaczanych aktualnie na rozwiązania antyfraudowe, ¼ ankietowanych skłonna jest zwiększyć wydatki na przeciwdziałanie nadużyciom. I nic w tym dziwnego – jeśli instytucje inwestują w walkę z wyłudzeniami 100 000 zł rocznie – inwestycja ta może się zwracać pięciokrotnie.

Oszustwa na celowniku instytucji finansowych

Fakt ten rzuca światło na kolejną statystykę – 90% firm leasingowych, 80% instytucji pożyczkowych i 66% ankietowanych banków zauważa wzrost restrykcji w procesie przyznawania finansowania (w porównaniu z rokiem poprzednim). Zdaniem ekspertów Algolytics to połączenie klasycznych reguł scoringowych z algorytmami ML i ewentualną interwencją przedstawiciela instytucji finansowej jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania oszustwom. W bankach czy telecomach taka forma nie jest niczym nowym – a jednak niezbędne okazuje się (zwłaszcza w perspektywie coraz nowszych metod wyłudzeń) stałe aktualizowanie procesu antyfraudowego. Odpowiedzią na to wyzwanie jest np. pakiet AlgoLine umożliwiający działanie w modelu „Continuous Training Machine Learning” („ciągłe uczenie maszynowe”; przyp. tłum.) – gdzie każdy „wyłapany” przypadek oszustwa lub jego próby doskonali proces wykrywania nadużyć.

Ryzyko wpisane w codzienność: użycie skradzionych danych, manipulacja danymi, dane fikcyjne…

W dobie ogólnodostępnego internetu i całych forach poświęconych coraz sprytniejszym sposobom na wyłudzenia, szansą na stabilną przyszłość sektora finansowego są inteligentne rozwiązania antyfraudowe. Technologia może wykryć próbę wyłudzenia już na etapie formularza kontaktowego. Weźmy na tapet 3 przykładowe use case’y:

 • Osoba 1 manipuluje swoimi danymi podczas wypełniania wniosku kredytowego. Raz różni się typ umowy, następnie kwota zarobków… i tak do uzyskania pozytywnej decyzji.
 • Osoba 2 uzupełnia formularz wykradzionymi danymi. Tu np. może korzystać z nielegalnie pozyskanej listy danych osobowych.
 • Natomiast osoba nr 3 próbuje wziąć pożyczkę na wymyśloną tożsamość.

Jakie przeciwdziałania należy podjąć?

W przypadku manipulacji danymi wykrycie jej możliwe jest poprzez automatyczne wywoływanie reguł cross checkingowych. Odnosząc wpisane dane do wielu źródeł informacji za każdym razem, wychwycenie próby manipulacji staje się prostsze. Nieocenione okazuje się być porównanie z danymi historycznymi. Jeśli więc formularz zostanie wypełniony kilka razy, np.:

 • z tego samego miejsca,
 • z urządzenia o tym samym IP,
 • a wprowadzane zmiany są różne – np. zwiększona zostaje kwota zarobków,

są to elementy sprawnie wychwytywane przez system. Przykład?

Wśród ostatnich przypadków wyłudzeń, technologia Algolytics wykryła np. małżeństwo, które w około rok złożyło 34 wnioski kredytowe.

 • zmieniało się źródło dochodu pary – od renty i zasiłku, aż po umowy o pracę w różnych branżach;
 • zmieniał się adres zamieszkania pary;
 • czy stan cywilny u obu małżonków – małżeństwo, wdowiec, małżeństwo…
 • całkowita wnioskowana wartość wynosiła 140 000 PLN przy łącznych dochodach około 5 000 PLN.

A to tylko pojedynczy przypadek!

Podnieśmy więc poprzeczkę – następnym wyzwaniem jest wykrycie użycia skradzionych danych. Wedle badań Algolytics, proces weryfikacyjny musi tu pokryć wiele poziomów, gdyż tradycyjne metody antyfraudowe są niewystarczające.

 1. Po pierwsze, proces weryfikacji w bazach zewnętrznych oraz weryfikacji powiązań jest uzupełniany o aspekt biometryczny. Ten jest niezastąpiony, gdy ktoś np. zabierze dowód starszego członka rodziny. Mówiąc prościej: wpisując dane 70-letniej osoby, 20 letni oszust będzie używać komputera zupełnie inaczej i w innym tempie. W tym przypadku m.in. sposób użycia urządzenia jest jednym z indykatorów biometrycznych obniżających scoring, a odpowiednie reguły antyfraudowe precyzyjnie wychwytują odbiegające od norm anomalie.
 2. Po drugie, wykrywanie botów. Napisanie aplikacji uzupełniającej formularz danymi, np. ze skradzionej listy, nie stanowi w dzisiejszych czasach większego wyzwania. Wykrycie takiego bota jest możliwe m.in. poprzez weryfikację prędkości wpisywania danych. Jeśli np. każda litera pojawia się w formularzu w identycznych odstępach czasu – to znak, że czas przeciwdziałać wyłudzeniu.
 3. Po trzecie, chcąc jeszcze bardziej uszczelnić proces antyfraudowy, stworzyliśmy Know Your Customer. Ta usługa SaaS generuje zestaw pytań dotyczących miejsca zamieszkania klienta w odniesieniu do aktualnych danych geograficznych. Udzielenie błędnej (lub brak odpowiedzi) spowoduje odmowę udzielenia finansowania.

Ale przejdźmy dalej! Use Case numer 3, czyli wykrycie zmyślonej tożsamości, opierać się będzie na podobnych mechanizmach, co wykrycie użycia skradzionych informacji. Tu znów, oprócz weryfikacji danych w bazach zewnętrznych, warto zautomatyzować także wykrywanie anomalii i powiązań. W przypadku prób wyłudzeń o wyższym wskaźniku ryzyka, np. poprzez kanał Call Center, warto uszczelnić proces już wspomnianym zabezpieczeniem Know Your Customer. Zapewne wszyscy kojarzymy standardowe pytanie o nazwisko panieńskie matki – tu jednak wchodzimy na wyższy, bo geolokalizacyjny poziom wykrywania fraudów.

Na straży bezpieczeństwa i wygody

Zerknij na listę przykładowych 10 pytań, na jakie szybko oraz poprawnie odpowie wyłącznie realna osoba zamieszkująca podany przez nią adres. Pytania generowane są automatycznie – na podstawie aktualnych danych demograficznych i geograficznych. To rozwiązanie sprawdzi się jako element uszczelniający procesy antyfraudowe w każdej organizacji finansowej – od małej instytucji pożyczkowej, aż po banki. Podkreślamy tu jednak, że te przykładowe pytania stanowią część całego procesu weryfikacyjnego.

 1. W jakiej gminie (nazwa) Pan/Pani mieszka?
 2. Czy gmina Pana/Pani zamieszkania to gmina miejska, wiejska czy miejsko-wiejska?
 3. W jakim powiecie (nazwa) Pan/Pani mieszka?
 4. Proszę podać nazwę największego miasta w województwie, w którym Pan/Pani mieszka?
 5. Czy mieszka Pan/Pani w budynku jedno-, wielorodzinnym?
 6. Ile mieszkań znajduje się w budynku, w którym Pan/Pani mieszka? Rząd wielkości np. do 5, do 20, ponad 50.
 7. Czy w odległości 1km od Pan/Pani miejsca zamieszkania znajduje się autostrada?
 8. Czy w odległości 1km od Pana/Pani miejsca zamieszkania znajduje się stacja kolejowa?
 9. Czy w odległości 1km od Pana/Pani miejsca zamieszkania znajduje się rzeka?
 10. Czy w odległości 1km od Pana/Pani miejsca zamieszkania znajduje się cmentarz?

(Psst! Link do sprawdzenia Know Your Customer – tutaj. Załóż konto i zyskaj dostęp do darmowej wersji aplikacji.)

Przy wykorzystaniu technologii Algolytics, proces ten odbywa się w czasie rzeczywistym i jest niezauważalny dla użytkownika strony internetowej. Skuteczne przeciwdziałanie antyfraudom opiera się na połączeniu mechanizmów w taki sposób, aby zapewnić wygodę użytkowania każdej ze stron – i klientowi, i instytucji finansowej. Gdy dana osoba inicjuje proces udzielenia pożyczki, technologia Algolytics dla Działu Zarządzania Ryzykiem zbiera takie dane, jak m.in.:

 • Typ używanego urządzenia, system operacyjny,
 • Informacje o zachowaniu oraz dane behawioralne użytkownika,
 • Typ przeglądarki,
 • Dane geolokalizacyjne,
 • Czy informacje o operatorze internetowym.

W tle odbywa się jednocześnie weryfikacja, analiza i porównanie napływających danych z bazami danych i wartościami historycznymi. Bazując na wyniku procesu weryfikacyjnego, możliwe są 3 dalsze scenariusze działań:

 1. Akceptacja wniosku;
 2. Polecenie dodatkowego zweryfikowania użytkownika;
 3. Lub odrzucenie wniosku.

Co ważne, wyniki te dystrybuowane są wielokanałowo – tak, aby i stacjonarny punkt bankowy, i Dział Zarządzania Ryzykiem natychmiastowo miał informację o podejrzanym kliencie. A skoro jesteśmy już przy klientach…

Scoring is not the limit!

Obecnie algorytmy scoringowe są dostępne w kilka kliknięć, lecz ich wyniki są… niekoniecznie zadowalające. I właśnie dlatego, tworząc technologie przeznaczone instytucjom finansowym, eksperci Algolytics znacząco podnieśli poprzeczkę dla standardowych rozwiązań. Usprawnione zostały takie aspekty, jak m.in.:

 • Wszystkie dane w 1 miejscu. Im więcej informacji, tym większa precyzja w wykrywaniu fraudów – a dostęp do kilkudziesięciu źródeł w 1 miejscu i przez 1 API to więcej, niż tylko wygoda czy oszczędność czasu. Rozwiązane jest łatwe do wdrożenia i niezauważalne dla zewnętrznego klienta, gdyż proces odbywa się „w tle”. W celu maksymalnego usprawnienia korzystania z tej technologii, Algolytics odpowiada także za regularne (np. comiesięczne) aktualizacje wszystkich danych.
 • Wyuczanie nowych schematów oszustw. Dzięki aktualnym i historycznym obserwacjom łatwiej jest wyuczyć algorytmy nowych sposobów wyłudzeń – zwłaszcza, gdy zachowanie danej osoby porównywane jest z dziesiątkami tysięcy parametrów wejściowych (w tym z danymi behawioralnymi czy danymi biometrycznymi). Biometria behawioralna użytkownika odbywa się w czasie rzeczywistym – dla dowolnego urządzenia, dla dowolnego klienta…
 • Więcej akceptacji wniosków, większa sprzedaż. Inne technologie służą wyłącznie odrzucaniu wniosków – a klienci, którzy otrzymali decyzję odmowną, przechodzą do konkurencji. W dodatku 1 na 6 z tych osób dzieli się złym doświadczeniem dalej, np. w internecie. W przypadku AlgoLine precyzyjne reguły antyfraudowe skutecznie zapobiegają wyłudzeniom, oznaczając jednocześnie wyższy wskaźnik akceptacji wniosków. Algorytmy wskazują bowiem klientów spłacających zobowiązania mimo „nieidealnego” scoringu. Ponadto wzrost wartości sprzedaży nie wymaga w tym przypadku dodatkowej pracy ze strony instytucji finansowej – po wdrożeniu AlgoLine ten proces po prostu zaczyna funkcjonować.
 • A to zaledwie kilka przykładów! Do opisania wszystkich nie starczy nam artykułu 😉

  W świetle statystyk z raportu faktem jest, że przeciwdziałanie wyłudzeniom finansowym to proces wymagający eksperckiego podejścia opartego o dane, a jakość technologii istotnie wpływa na wyniki (i zyski). Jeśli więc chcesz, aby nasi eksperci pomogli zminimalizować liczbę wyłudzeń w branży finansowej, zaprezentowali demo autorskich rozwiązań i doradzili, jak skutecznie optymalizować już zachodzące procesy – zapraszamy do kontaktu.

Pin It on Pinterest