Internet of Things – modne hasło czy realny trend?

Internet of Things (IoT) to obok Big Data kolejny termin, który szturmem podbija świat i jest na ustach nie tylko branży ICT, ale również wielu innych. Co to takiego, czy rzeczywiście zasługuje na taką popularność, dokąd zmierza? Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej IoT i postarać się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Czym jest Internet of Things?

Pojęcie Internet of Things służy do określenia fizycznych przedmiotów, które wyposażone są w czujniki umożliwiające pozyskiwanie danych oraz komunikują się ze sobą nawzajem oraz z siecią Internet. Należą one do następujących kategorii:

  • Czujniki nasobne (ang. ‘wearables’) – czujniki wbudowane w ubrania lub smartfony i inteligentne zegarki
  • Czujniki parametrów medycznych do monitorowania stanu zdrowia
  • Źródła geoinformacji, pozwalające określić położenie przedmiotów i ludzi
  • Czujniki parametrów fizycznych otoczenia, np. temperatury, ciśnienia, nasłonecznienia, zapylenia
  • Czujniki działania urządzeń technicznych, np. mierzące zużycie prądu, wydajność działania, w tym także wyspecjalizowane sieci sensoryczne w instalacjach przemysłowych.

Przyszłość IoT

Przewiduje się, że do 2020 r. do Internetu będzie podłączonych 50 mld urządzeń (Cisco, The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything). Internet of Things staje się powoli jednym z najważniejszych trendów w historii informatyki:

Inne czynniki, które przyczyniają się do popularności IoT to wszechstronność wykorzystania (np. inteligentne budynki i miasta, służba zdrowia, handel, sport) jak również korzyści uzyskane dzięki ich implementacji, np. usprawnienie procesu dostawy, zapobieganie stratom, ulepszenie customer experience. Dlatego też, możemy spodziewać się rosnącej liczby nowych rozwiązań IoT pojawiających się na rynku dla różnych sektorów. Gartner szacuje, że dostawcy produktów i usług IoT wygenerują rosnący przychód sięgający 300 mld$ w 2020 r.

Wraz z nowymi możliwościami pojawiają się nowe wyzwania jak powstanie bezprecedensowej ilości danych. Według Oracle do 2020 będzie 40 trylionów GB danych IoT.

IoT to nie wszystko

Eksplozja danych nie będzie wiele znaczyła jeśli firmy nie będą w stanie zebrać, zintegrować i analizować danych w celu wydobycia wiedzy o klientach, produktach, rynkach i operacjach. Jak twierdzi Gartner „wartość jest w odpowiedziach, a nie w danych”. Cisco szacuje, że łączna wartość połączenia analityki z IoT może sięgnąć 5 trylionów $ w tych obszarach. VisionMobile dodaje (2014, VisionMobile, IOT: Breaking free from IoT), że wartościowe dane mogą pochodzić nie tylko z urządzeń, ale też z innych źródeł i tylko poprzez połączenie ich, można uzyskać niekończące się możliwości do tworzenia nowej wiedzy oraz podejmować uzasadnione działania.

Ogromna ilość wygenerowanych przez nie danych stworzy szerokie pole zastosowań dla algorytmów służących do ekstrakcji wiedzy w nich zawartej.

IoT w telekomunikacji – projekt dla sieci Plus

Jednym z zastosowań analityki predykcyjnej w obszarze IoT jest analiza jakości usług telekomunikacyjnych. Wraz z naszym klientem – firmą Polkomtel (operator sieci Plus) – zrealizowaliśmy projekt polegający na przewidywaniu jaka będzie jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych w danym czasie i miejscu. Do predykcji wykorzystaliśmy między innymi dane sensorowe generowane przez sieć. Zbudowane przez nas modele analityczne pozwoliły osiągnąć większą dynamikę w zarządzaniu jakością świadczonych usług oraz stanowią wsparcie w decyzjach związanych z rozbudową i optymalizacją sieci. Do realizacji projektu wykorzystaliśmy system AdvancedMiner

Pin It on Pinterest