Risk / Scoring Data Science Engineer

praca@algolytics.pl

Zadania:

 • Budowa eksperckich i empirycznych kart/modeli scoringowych do oceny ryzyka default i fraud
 • Walidacja modeli scoringowych
 • Udział w projektach wdrożenia systemów scoringowych dla instytucji finansowych oraz fintechów (pożyczki, płatności, najem/leasing)
 • Prototypowanie, budowa rozwiązań anty-fraud opartych o analizę danych internetowych, biometrycznych

Kompetencje, znajomość technologii:

 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Praktyczna znajomość technik budowy i walidacji modeli scoringowych dla sektora finansowego, znajomość obowiązujćych rekomendacji KNF/best prctice w tym obszarze
 • Ukończona wyższa uczelnia, preferowany kierunek studiów: informatyka, matematyka, metody ilościowe, ekonometria, statystyka, fizyka komputerowa
 • Wymagane doświadczenie w projektach w obszarze przetwarzania lub modelowania danych
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki, Data Mining, Machine Learning
 • Znajomość co najmniej jednego z pakietów do analizy danych: SAS, R, IBM Modeller/SPSS, Statistica, KNIME, RapidMiner lub o podobnej funkcjonalności
 • Umiejętność wizualizacji danych
 • Znajomość języków programowania Python, Java, znajomość języka zapytań SQL
 • Umiejętność współpracy z zespołem programistów, w tym znajomość zagadnień technicznych
 • Znajomość języka angielskiego
 • Kreatywność oraz samodzielność w szukaniu analitycznych rozwiązań problemów biznesowych

Pin It on Pinterest