Niepoprawne dane adresowe – co zrobić, aby nie ograniczały Twojego biznesu?

Często spotykasz się z sytuacjami, w których klienci, użytkownicy lub odbiorcy podają nie do końca pełne i poprawne dane dotyczące ich adresów? Zastanawiasz się, czy oraz w jaki sposób ich zachowania mogą wpływać na procesy i ogólną kondycję Twojego przedsiębiorstwa?

W tym artykule przyjrzymy się typowym problemom z zakresu błędnych danych adresowych, ich skali, skutkom dla Twojego biznesu oraz sposobom radzenia sobie z nimi. Skorzystaliśmy ze świeżych informacji rynkowych z pierwszego kwartału 2023 roku.

 

#1 Niepoprawne kody pocztowe

Niepoprawny kod pocztowy to częsty problem, który może wpływać negatywnie na procesy logistyczne, dostawy towarów oraz obsługę klienta. Wielu przedstawicieli różnych branż, takich jak e-commerce, logistyka czy usługi finansowe, boryka się z tym wyzwaniem na co dzień.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy najpopularniejsze typy błędów w tym obszarze oraz ich skalę z podziałem na 3 branże – logistykę, ecommerce oraz finanse.

Niepoprawne kody pocztowe

Skutki niepoprawnych kodów pocztowych

Błędny kod pocztowy może mieć negatywny wpływ na działalność firm, zwłaszcza w branży kurierskiej. Kody pocztowe są niezbędne do sortowania paczek i przekazywania ich do doręczenia. Jeśli kod pocztowy jest niepoprawny, może to uniemożliwić automatyczne przypisanie paczki do odpowiedniej sortowni lub terminala logistycznego. Skutkuje to wydłużeniem czasu dostarczenia przesyłki oraz koniecznością manualnej weryfikacji adresu, co generuje dodatkowe koszty i utrudnia proces logistyczny.

#2 Nieprecyzyjne adresy

Problem nieprecyzyjnych adresów stanowi istotne wyzwanie w analizie danych o lokalizacji. Brak precyzji może prowadzić do błędnych wniosków i ograniczać możliwości wykorzystania tych informacji w procesach biznesowych, skutecznego dostarczania przesyłek czy poprawnej identyfikacji klientów.

Poniższa tabela przedstawia typowe błędy z zakresu nieprecyzyjnych adresów.

Nieprecyzyjne adresy

Skutki niedokładnych danych adresowych

Precyzyjne dane adresowe mają istotne znaczenie dla firm działających w branży e-commerce, kurierskiej oraz dostarczających lokalne usługi. Nieprecyzyjne informacje adresowe uniemożliwiają dokładne zgeokodowanie miejsca dostawy (co może przekładać się na dłuższy czas dostaw i ich mniejszą skuteczność). To z kolei wymaga manualnej analizy przez pracowników, aby ustalić faktyczne miejsce dostarczenia przesyłki. Takie procedury wydłużają czas realizacji zamówień, generują dodatkowe koszty oraz mogą prowadzić do utraty klientów.

Ponadto manualna analiza rekordów nie likwiduje ryzyka niepoprawnej identyfikacji adresu w 100%, czego skutkiem mogą być zwroty oraz niezadowolenie klientów, którzy nie otrzymali swoich przesyłek.

Dodatkowo, nieprecyzyjne adresy komplikują procesy wykrywania i zapobiegania nadużyciom, ponieważ brak jednoznacznej identyfikacji powtarzających się adresów ogranicza skuteczność wykrywania powiązań pomiędzy poszczególnymi klientami. Niepoprawny i nieprecyzyjny adres sam w sobie jest istotną zmienną, którą można skutecznie wykorzystać do szybkiego wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

#3 Brakujące dane

Kolejnym problemem z obszaru jakości danych adresowych są brakujące dane. Klienci podają niekompletny adres, który utrudnia identyfikację właściwych lokalizacji.

W poniższej tabeli możesz sprawdzić, które braki są najbardziej powszechne.

Brakujące dane

Skutki braków elementów adresów

Brakujące elementy adresowe, takie jak nazwa ulicy, numer mieszkania, kod pocztowy lub miejscowość, mogą znacznie wpływać na efektywność operacyjną firm. Pracownicy są zmuszeni ręcznie weryfikować nieprecyzyjne informacje dotyczące zamówień, co prowadzi do spadku jakości pracy oraz wydłużenia procesów logistycznych.

Przykład: Wskazanie numeru budynku, jednak bez numeru mieszkania powoduje konieczność kontaktu kuriera z odbiorcą przesyłki, co w naturalny sposób wydłuża i komplikuje proces dostawy. Zwłaszcza gdy kontakt ten jest utrudniony, bo osoba np. nie odbiera telefonu.

Niska jakość danych adresowych = niższa efektywność operacyjna firmy i wyższe ryzyko

Podsumowując – niska jakość danych adresowych ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną firmy. Gdy dane adresowe są nieprecyzyjne, pracownicy są zmuszeni do ręcznej weryfikacji informacji dotyczących zamówień. Konieczność takiej interwencji prowadzi do spadku jakości pracy personelu oraz wydłuża cały proces przekazywania zamówień do realizacji.

Manualna weryfikacja adresów nie tylko wymaga większej ilości czasu i zasobów, ale również zwiększa ryzyko popełnienia błędów, co może prowadzić do niedokładnego przekazywania zamówień, omyłkowych dostaw lub opóźnień.

Niska jakość danych adresowych wpływa również na satysfakcję klienta. Gdy zamówienia są opóźnione lub występują problemy z dostawą z powodu nieprecyzyjnych informacji adresowych, klient może odczuwać frustrację i rozczarowanie. To z kolei może prowadzić do utraty zaufania klienta, negatywnych opinii na temat firmy oraz spadku lojalności.

Brak możliwości jednoznacznej identyfikacji i porównywania adresów utrudnia wykrywanie powiązań oraz identyfikację potencjalnych wzorców nadużyć, co przekłada się na większe ryzyko, a tym samym dodatkowe koszty dla firmy.

Dlatego tak ważne jest, aby dbać o wysoką jakość danych adresowych i inwestować w narzędzia, które umożliwią precyzyjne gromadzenie i weryfikację tych informacji. Poprawność danych adresowych przekłada się bezpośrednio na efektywność operacyjną, redukcję kosztów oraz zadowolenie klienta, co stanowi fundament wzrostu firmy.

Crossboard e-commerce – wyższe koszty ekspansji zagranicznej

Kolejnym wartym uwagi aspektem jest jakość danych adresowych w przypadku firm ecommerce dostarczających paczki za granicę. W tym kontekście kluczowym jest pełne zrozumienie zasad adresacji panujących w danym kraju, do którego wysyłane są produkty. Niedopełnienie tego aspektu może prowadzić do znacznych błędów w bazach danych oraz powrotu przesyłek. Taki scenariusz może negatywnie wpłynąć na zaufanie nowych odbiorców i znacznie spowolnić ekspansję zagraniczną firmy.

Na poniższej grafice możesz sprawdzić, dla jakich krajów Algolytics posiada własne bazy adresowe.

Najlepsze bazy danych przestrzennych w CEE

Przyczyny powstawania niepoprawnych danych adresowych

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do powstawania niepoprawnych danych adresowych. Ich świadomość jest kluczowa dla identyfikacji problemu oraz podejmowania odpowiednich działań mających na celu poprawę jakości danych. Oto kilka głównych przyczyn:

1. Błędy ludzkie

Często to zwykłe pomyłki klientów są główną przyczyną niepoprawnych danych adresowych. Mogą one obejmować literówki, pominięcie części adresu lub zamianę kolejności informacji. Natomiast pracownicy wprowadzający dane mogą popełniać błędy podczas procesu ręcznego wprowadzania informacji lub nieprawidłowo interpretować dane otrzymane od klientów.

2. Nieaktualne dane

Dane adresowe mogą się zmieniać w czasie, na przykład w wyniku zmiany nazwy ulicy, numeru budynku lub kodu pocztowego. Brak regularnych aktualizacji baz danych może prowadzić do błędów.

3. Błędne źródła danych

Korzystanie z niezweryfikowanych lub niezaufanych źródeł danych adresowych może prowadzić do pozyskiwania niepoprawnych informacji. Błędne dane mogą pochodzić z niekompletnych lub nieaktualnych rejestrów adresowych, nieweryfikowanych źródeł internetowych lub innych nieautoryzowanych baz danych.

4. Brak standaryzacji

Brak standaryzacji procesu wprowadzania danych adresowych może prowadzić do zbierania rozbieżnych informacji. Na przykład, brak jednolitego formatu dla wpisywania numerów budynków, nazw ulic czy kodów pocztowych może utrudniać proces analizy i weryfikacji danych adresowych.

5. Źle prowadzony proces zbierania danych

Nieprawidłowości mogą wynikać z niewłaściwego procesu zbierania danych adresowych, takiego jak brak odpowiednich zasad wypełniania formularzy, brak znajomości lokalnych standardów adresacji, niewystarczające szkolenie personelu lub brak automatyzacji w procesie gromadzenia danych.

Aby minimalizować występowanie niepoprawnych danych adresowych, firmy powinny inwestować w narzędzia do weryfikacji adresów, regularnie aktualizować swoje bazy danych, korzystać z wiarygodnych źródeł informacji oraz standaryzować proces wprowadzania danych. Ważne jest również regularne szkolenie personelu, aby zwiększyć świadomość i umiejętności dotyczące poprawnego zarządzania danymi adresowymi.

O czym jeszcze warto wiedzieć w kontekście niepoprawnych danych adresowych?

Błędy występujące w danych adresowych znacząco ograniczają możliwości Location Intelligence – analiz biznesowych opartych o dane przestrzenne.

Jeśli dysponujesz niepoprawnymi danymi, to nie jesteś ich w stanie poprawnie zgeokodować, co w naturalny sposób przekłada się na brak efektywności takich działań, jak np.:

  • wybór lokalizacji nowej placówki,
  • prowadzenie sprzedaży bezpośredniej,
  • realizowanie kampanii marketingowych.

W każdym z tych przypadków warto posiadać precyzyjne informacje o tym, gdzie znajdują się Twoi klienci.

Zarządzanie jakością danych adresowych w praktyce. Jak możesz je poprawić?

Jeżeli zależy Ci na zminimalizowaniu ryzyka przyjmowania oraz przetwarzania niepoprawnych danych – rozważ skorzystanie z dedykowanego wsparcia. Możesz wykorzystać do tego API, które umożliwia standaryzację danych na bieżąco (dla każdego nowego rekordu) lub hurtowo dla całej paczki adresów. Dodatkową opcją jest Autocomplete, którego wpięcie w formularzu adresowym pozwoli Ci zwiększyć jakość wejściowych danych adresowych oraz pozwoli Twoim klientom sprawniej i łatwiej je uzupełniać, co poprawi ich doświadczenie na Twojej stronie. Pełna lista możliwości czeka na Ciebie w tym miejscu.

Doskonałe rozwiązanie stanowi również nasza aplikacja webowa, którą możesz przetestować za darmo (aż do 1000 rekordów). Wszelkie szczegóły oraz dostępne dema znajdziesz na stronie https://dataquality.pl/.

Pin It on Pinterest