geokodowanie locationintelligence

Nowy wymiar danych z AlgoMaps – część 1 – geokodowanie

W ostatnim czasie obok powszechnie znanego terminu Business Intelligence (BI), na popularności zaczęło zyskiwać określenie >Location Intelligence. Analogicznie do BI, termin Location Intelligence (LI) odnosi się do pozyskiwania wiedzy z danych, ale dane te powinny mieć wymiar geograficzny/przestrzenny.

Location Intelligence to więcej niż tylko trend w biznesie

Jak wynika z raportu Dresner Advisory Services – 53% przedsiębiorstw twierdzi, że korzystanie z technologii Location Intelligence w 2020 roku było niezbędne lub bardzo istotne do realizacji ich celów biznesowych. Dla instytucji publicznych analogiczny wskaźnik wynosi aż 90%! Wśród 76% wszystkich przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu technologia LI jest istotna. Za kluczowe funkcjonalności oferowane przez Location Intelligence należy uznać geokodowanie danych adresowych, a także wizualizacje i analizy danych przestrzennych, przy czym to pierwszy wymieniony element jest kluczowy do rozpoczęcia przygody z LI.

Potencjał w nowym wymiarze danych

Geokodowanie polega na dopisaniu do adresu jego współrzędnych geograficznych, co sprawia, że mogą być one wyświetlone na mapie, a następnie analizowane z wykorzystaniem Location Intelligence. Ten nowy, przestrzenny wymiar danych pozwala m.in. na zidentyfikowanie obszarów np. osiedli, na których należy skupić bieżące działania biznesowe, wdrożenie działań geomarketingowych czy uwzględnienie położenia geograficznego w dotychczas wykorzystywanych modelach machine learning. W przypadku tego ostatniego zastosowania szczególnie istotne jest posiadanie danych nie tylko o lokalizacji (np. adresie zamieszkania klienta), ale również cechach tego miejsca oraz jego najbliższego otoczenia. W zależności od zastosowania modelu kluczowe mogą tu być takie cechy, jak:

 • Czy klient mieszka w bloku czy w domu jednorodzinnym;
 • Ile mieszkań jest w danym budynku;
 • W jakim wieku są osoby mieszkające w tym budynku;
 • Jaka jest odległość budynku od centrum najbliższego miasta;
 • Ile sklepów spożywczych znajduje się w promieniu 1 km od tego budynku;
 • Ile szkół/przedszkoli znajduje się w otoczeniu tego budynku.

Skąd pozyskać te informacje? Odpowiedź jest prosta – AlgoMaps może wzbogacić Twoje dane adresowe o wszystkie wcześniej wymienione cechy… i wiele innych!

Rozwiązania dostępne w ramach AlgoMaps pozwalają na łatwe rozpoczęcie przygody z technologią Location Intelligence. Funkcjonalności i zestawów danych jest tak dużo, że ich rzetelna prezentacja w jednym wpisie nie jest możliwa, w związku z czym powstał kilkuodcinkowy cykl w tym temacie. Zaczynamy od geokodowania danych adresowych!

Czym jest geokodowanie i na czym polega?

Położenie obiektu w przestrzeni geograficznej może być zapisane w bazach danych w różny sposób. Jako sposób oczywisty i powszechnie znany, najczęściej do tego celu wybierany jest adres. Niestety nie jest to wystarczające, żeby analizować dane klientów czy kontrahentów z wykorzystaniem technologii Location Intelligence. Do tego celu niezbędne jest posiadanie jednoznacznej informacji o położeniu, którą może stanowić para współrzędnych geograficznych – długość i szerokość geograficzna. Geokodowanie to proces dopisania do adresu jego współrzędnych geograficznych. Położenie zdefiniowane w ten sposób jest niezbędne do wizualizacji danych na mapie, obliczenia potencjału lokalizacji, dołączenia danych o najbliższym otoczeniu adresu czy wyznaczania odległości pomiędzy adresami.

location_intelligence_geokodowanie

Przykład geokodowania z wykorzystaniem AlgoMaps.

Zresztą, rozwiązanie to możesz przetestować na własnym przykładzie – za pomocą demo.

Jak geokodować adresy?

Efektywnie! AlgoMaps to narzędzie działające w chmurze, oferujące kilka funkcjonalności, dzięki którym z jednego rozwiązania może korzystać cała firma. Sprzedaż – poprzez stworzenie nowego, rentownego punktu sprzedaży na terenie, którego konkurencja jeszcze nie odkryła. Marketing – zwiększając ROI kampanii poprzez precyzyjne geotargetowanie klientów. Bankowość czy telekomunikacja mogą wykorzystać tę technologię do scoringu behawioralnego… Jednak by w pełni wykorzystać potencjał geokodowania, w pierwszym kroku należy poprawić jakość danych i wzbogacić je o dodatkowe informacje. Dopiero wtedy można przeprowadzić precyzyjną analiza Location Intelligence. Są na to swa sposoby:

 1. Posiadasz dane teleadresowe

  W przypadku, gdy posiadasz dane teleadresowe np. klientów, punktów dystrybucji Twoich produktów, sieci przedstawicieli handlowych lub inne, AlgoMaps poprawi jakość Twoich danych poprzez standaryzację i weryfikację oraz wzbogaci je o dodatkowe informacje np. współrzędne geograficzne, cechy najbliższego otoczenia adresu, dzięki czemu będziesz mógł je analizować w ujęciu przestrzennym z wykorzystaniem technologii Location Intelligence.

 2. Nie posiadasz danych teleadresowych

  W przypadku, gdy nie posiadasz danych przestrzennych lub adresowych, ale chcesz prowadzić analizy geomarketingowe, np. poprzez targetowanie grupy docelowej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania potencjalnych klientów lub określić, ile osób mieszka w określonej odległości od Twojej sieci sprzedaży. AlgoMaps dostarcza dane przestrzenne wszystkich budynków w Polsce wraz z dodatkowymi cechami demograficznymi, gospodarczymi i najbliższego otocznia. Dane mogą być dowolnie filtrowane i agregowane w zależności od konkretnych potrzeb.

Chcąc w pełni skorzystać z potencjału geokodowania masz dwie, proste możliwości:

 1. Integracja przez WebService/API
 2. Aplikacja on-line w chmurze

Twój wybór powinien zależeć od rezultatów, jakich oczekujesz

Jeśli zależy Ci np. na scoringu behawioralnym (i geokodowaniu adresów w czasie rzeczywistym na zasadzie zapytanie-odpowiedź) – skorzystaj z API. Czasy odpowiedzi nie wynoszą więcej niż 400 ms, a sama usługa jest intuicyjna i posiada przejrzystą dokumentację – co sprawia, że jej wdrożenie jest proste i przyjemne. API autoryzowane jest tokenem, który otrzymasz po założeniu darmowego konta.

Jeśli chcesz szybko dostarczać paczki lub jedzenie – bez błądzenia po okolicy – warto za jednym razem zgeokodować bazę adresów. By zrobić to w kilka kliknięć, zainteresuj się dostępem do aplikacji on-line AlgoMaps. Wystarczy, że zgromadzisz dane w pliku CSV, zdefiniujesz zadanie w aplikacji i po jakimś czasie (zależnym od liczby rekordów) pobierzesz dane wynikowe. Aplikacja posiada przyjazny użytkownikowi interfejs i pozwala na wykonanie wielu innych operacji na danych, o czym można przeczytać w dokumentacji.

Uwaga! Dostęp do aplikacji wymaga założenia darmowego konta!

Bez względu na sposób, w jaki będziesz korzystać z AlgoMaps – dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze, zawsze dostaniesz 1000 przetworzonych rekordów zupełnie za darmo. Po drugie, cyklicznie monitorujemy jakość danych AlgoMaps i z porównujemy je z wynikami konkurencji. Rezultaty potwierdzają, że AlgoMaps to obecnie najlepsze rozwiązanie na polskim rynku, z którego korzysta m.in. jedna z największych firm logistycznych – DHL. Procent poprawnie zgeokodowanych rekordów wynosi ponad 99%!

Możliwości zastosowań geokodowania

Podstawową możliwością zastosowania usługi geokodowania jest uzupełnienie posiadanej bazy danych adresowych lub CRMu o dane lokalizacyjne, co umożliwi ich wizualizacje na mapie, a co za tym idzie dostrzeżenie zależności przestrzennych, co nie jest możliwe w przypadku danych zapisanych w formie tabelarycznej. W branży związanej z Location Intelligence mówi się, że jedna mapa powie Ci więcej niż tysiąc słów. To stwierdzenie jest bardzo prawdziwe!

Co możesz zobaczyć na mapie?

 • Obszar oddziaływania Twojego biznesu;
 • Obszar, na którym nie posiadasz klientów i powinieneś rozpocząć w tym miejscu kampanię marketingową;
 • Obszar obsługiwany przez Twoich przedstawicieli handlowych;
 • Działania konkurencji w odniesieniu do miejsc zamieszkania Twoich klientów;
 • Wiele innych zależności związanych z konkretnymi branżami.

Kolejna możliwość związana jest z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych do kolejnych przetworzeń związanych z Location Intelligence, czyli np. wyznaczania odległości między punktami lub uzupełniania modeli predykcyjnych o cechy otoczenia adresu (jak np. odległość do centrum miasta czy najbliższego sklepu, szkoły, przedszkola, itd.). Jeśli prowadzisz sprzedaż w Internecie lub dostarczasz jedzenie – dzięki danym o lokalizacji klientów możesz optymalizować codzienne działania operacyjne poprzez zaoszczędzenie czasu i środków na zrealizowanie usługi dowozu towaru z Twojej siedziby do klienta.

Geokodowanie a korzyści dla Twojego biznesu

 • Zdobędziesz wiedzę o przestrzennym wymiarze funkcjonowania Twojego biznesu;
 • Zoptymalizujesz bieżące działania operacyjne z uwzględnieniem lokalizacji Twojej sieci dystrybucji, klientów i placówek konkurencji;
 • Przeanalizujesz sprzedaż wg kryterium geograficznego;
 • Uzupełnisz modele ML o dane przestrzenne posiadające dużą moc predykcyjną.

Jakie jeszcze możliwości kryją się za tą technologią? W kolejnym odcinku cyklu dowiesz się, jak AlgoMaps pomaga poprawić jakość danych gromadzonych w bazach danych i systemach CRM.

Stay tuned!

Pin It on Pinterest