Projekty dofinansowane

Algolytics zostało dofinansowane w ramach projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość Programu: 53 000 000 CHF

Projekty dofinansowane w ramach funduszy Unii Europejskiej

Wprowadzenie platformy Algoline do budowy aplikacji z zakresu analityki predykcyjnej na rynek RPA
Firma Algolytics Technologies Sp. z o.o. bierze udział w projekcie POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE. Numer umowy: UG-PMT/0973/6N/2019-RPA Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” Dodatkowe informacje: (pobierz plik)
System Automatic Business Modeler wspierający automatyzację procesów modelowania danych
Celem projektu jest stworzenie prototypu narzędzia Automatic Business Modeler (ABM), które umożliwi tworzenie i wdrażanie analitycznych modeli predykcyjnych bez potrzeby angażowania wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny statystyki oraz Data Mining. Dodatkowe informacje: (pobierz plik) Projekt zakończony
Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie StatConsulting Sp. z o. o.
Dodatkowe informacje: (pobierz plik) Projekt zakończony
AdvancedMiner SNA w Dolinie Krzemowej i Wielkiej Brytanii
Głównym celem Projektu było opracowanie strategii komercjalizacji systemu AdvancedMiner SNA w Dolinie Krzemowej i Wielkiej Brytanii oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami i inwestorami. Dodatkowe informacje: (pobierz plik) Projekt zakończony
Stworzenie prototypu platformy analitycznej StatC Platform wspierającej realizację procesów biznesowych
Głównym celem Projektu było stworzenie prototypu platformy analitycznej StatC Platform do eksploracji danych (data mining), w tym danych tekstowych, hipertekstowych i grafowych (sieci społeczne), zintegrowanego z modułem do zarządzania kampaniami marketingowymi. Realizacja Projektu objęło fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz fazę wdrożeniową. Dodatkowe informacje: (pobierz plik) Projekt zakończony

Pin It on Pinterest