Platforma Algoline w RPA

Wprowadzenie platformy Algoline do budowy aplikacji z zakresu analityki predykcyjnej na rynek RPA

Firma Algolytics Technologies Sp. z o.o. bierze udział w projekcie POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE.
Numer umowy: UG-PMT/0973/6N/2019-RPA
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”
Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”
Dodatkowe informacje: (pobierz plik)

Pin It on Pinterest