Platforma Algoline w RPA

Wprowadzenie platformy Algoline do budowy aplikacji z zakresu analityki predykcyjnej na rynek RPA

Firma Algolytics Technologies Sp. z o.o. bierze udział w projekcie POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE. Numer umowy: UG-PMT/0973/6N/2019-RPA Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” Dodatkowe informacje: (pobierz plik)

Pin It on Pinterest