Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych

Aplikacja działająca w czasie rzeczywistym, oparta na predykcyjnych algorytmach Data Mining, wspierająca wybór ofert, produktów oraz / lub usług dodatkowych, jak również dobór kanałów komunikacji z klientami.

Dla kogo?

Powyższe rozwiązanie kierowane jest do firm posiadających dużą bazę klientów z dostępem do danych dotyczących ich preferencji zakupowych. Takie informacje umożliwiają stworzenie indywidualnych profili klientów.

W dzisiejszych czasach firmy, które są nastawione na maksymalizację zysku oraz działają na konkurencyjnym rynku, muszą jak najlepiej dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Starają się zaoferować jak najwięcej dodatkowych produktów lub usług.

Jednocześnie, znalezienie optymalnej oferty jest coraz trudniejsze, gdyż oferty produktowe często się zmieniają. Co więcej, firmy nie sprzedają jednego towaru, lecz dziesiątki lub setki wariantów produktu. Z drugiej strony, klienci nie powinni otrzymywać spamu z ofertami, które nie są dostosowane do ich preferencji. Nie powinni być również odbiorcami niespójnej komunikacji marketingowej. Należy również pamiętać o ograniczeniach budżetowych działań marketingowych.

Wniosek: dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz wybór najlepszego czasu i kanału komunikacji są kluczowe dla skutecznej finalizacji transakcji.

Rozwiązanie problemu

Rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu do tworzenia rekomendacji ofert (łączenia danej oferty z konkretnym klientem) i budowania kampanii marketingowej mającej na celu spełnienie oczekiwań klienta.

Aby takie rozwiązanie było skuteczne musi spełniać następujące założenia:

 • Klient otrzymuje komunikację marketingową tylko wtedy, gdy jego oczekiwana efektywność finansowa przekroczy ustalony próg.
 • Uwzględnione jest maksymalne obciążenie kanałów komunikacyjnych.
 • Plan kampanii ma na celu zmaksymalizowanie jednego kryterium, np. efektywność sprzedaży.
 • Uwzględnione są ograniczenia budżetowe.

Korzyści

Aplikacja przyniesie wtedy między innymi korzyści takie jak:

 • zwiększony odsetek pozytywnych odpowiedzi na kampanie, zwiększona sprzedaż, a co za tym idzie – zwiększony dochód
 • pozytywny wizerunek firmy, który odpowiada oczekiwaniom klientów
 • mniejsze koszty kampanii
 • większa satysfakcja klienta, mniejsza liczba skarg
 • mniejsze prawdopodobieństwo rezygnacji
 • możliwość ustalenia optymalnej strategii sprzedażowej

Uzasadnienie zastosowania w poszczególnych sektorach

Bankowość i finanse

Obecnie banki i instytucje finansowe oferują szeroką gamę produktów, poczynając od tradycyjnych (pożyczki, rachunki oszczędnościowe, karty kredytowe itp.), poprzez dodatkowe (fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasingi, wymiana walut), aż po produkty oferowane przez ich partnerów (np. księgowość, abonament telefoniczny, Internet, sprzedaż energii elektrycznej). Odpowiednio dopasowana oferta zwiększa szansę na pozyskanie klienta i zbudowanie z nim relacji, jak również pozyskanie zaufania, które ma kluczowe znaczenie w przypadku instytucji zarządzającymi aktywami finansowymi.

Telekomunikacja

Operatorzy telekomunikacyjni oprócz sprzedaży tradycyjnych produktów, takich jak abonamenty czy karty przedpłacone, oferują również własne, np. pakiety transmisji danych, urządzenia, produkty swoich partnerów (aplikacje, muzyka, bankowość). Jednocześnie, część oferty kierowana jest do konkretnej grupy odbiorców, dla których kluczowe znaczenie ma czas i kanał komunikacji. Problemy związane ze skuteczną sprzedażą spowodowane są szerokim wyborem produktów oraz ze skoordynowaniem działań marketingowych mających na celu zwiększenie spójności komunikacyjnej na wielu kanałach.

E-commerce

Firmy e-commerce, które wykorzystują Internet jako główny kanał sprzedaży, działają w trudnym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Ich głównym zadaniem jest aktywna komunikacja internetowa, która koreluje ze zwiększoną pozytywną odpowiedzią na kampanie. Usługi e-commerce mają więc na celu optymalizacje komunikacji marketingowej i sposobu, w jaki jest ukierunkowana (adresowanie konkretnej oferty do konkretnych klientów). Co więcej, jeśli firma chce zaoferować dodatkowy produkt, gdy klient dokona zakupu, musi to zrobić szybko i zgodnie z preferencjami klienta.

Sprzedaż energii elektrycznej

Podobnie jak w telekomunikacji, rynek energii elektrycznej staje się coraz trudniejszy, a oferta funkcjonujących w nim firm staje się coraz bardziej złożona. Dodatkowo możliwość zmiany dostawcy energii sprawia, że konkurencja rośnie, co wymusza stworzenie oferty lepiej dostosowanej do klientów. Jednocześnie, wraz z rozwojem nowych technologii, na znaczeniu zyskuje pojęcie tzw. Sieci inteligentnej, czyli takiej, która automatycznie informuje o poziomie zużycia energii. Mając dostęp do takich danych, dostawcy mogą dostosowywać ofertę do potrzeb klientów. Aby efekt był najlepszy, oferta musi być skierowana do konkretnego klienta we właściwym czasie i poprzez odpowiedni kanał komunikacji.

Sposób działania systemu

Dla każdego produktu, który oferuje firma, system tworzy model predykcyjny, który prognozuje wpływ komunikacji marketingowej na decyzję zakupu klienta. Możliwe jest również oszacowanie zysku dla każdego produktu. Wykorzystując te informacje oblicza się współczynnik efektywności dla danej komunikacji marketingowej. Jeśli baza produktów jest obszerna i zmienna, zadanie to powinno być zautomatyzowane. Aplikacja używa narzędzia do budowania modeli scoringowych (ABM). Kolejnym krokiem jest wprowadzenie optymalizacji uwzględniającej ograniczenia wprowadzone przez firmę: wielkość budżetu, pojemność kanałów komunikacyjnych itp. W rezultacie aplikacja eksportuje do systemu transakcyjnego bazę danych, w której każdy klient ma przypisany plan kampanii, czyli produkt i kanał komunikacji najlepiej odpowiadający jego preferencjom.

Dostępne komponenty opracowane przez Algolytics użyte do stworzenia rozwiązania

 • Scoring One – wydajne obliczanie wyników dla milionów rekordów przy użyciu setek modeli
 • Automatic Business Modeler (ABM) – narzędzie umożliwiające automatyczną budowę oraz aktualizowanie modeli predykcyjnych. Zapewnia pełną automatyzacje niezbędnych, ale czasochłonnych czynności, takich jak wybór zmiennych, transformacje, modelowanie interakcji czy dobranie najlepszego modelu.

Jak zastosować ABM, czyli machine learningowa część systemu

Poniżej zaprezentowany zostanie etap polegający na użyciu Advanced Business Modeler. Pokazane będzie, jak tworzyć i stosować modele poprzez stronę internetową, jak również przy użyciu API.

Automatic Business Modeler: http://e-abm.com/

Informacje dotyczące API w ABM znajdują się pod adresem: http://e-abm.com/api_documentation.html#overview

Wgrywanie tabeli z danymi do modelowania

Wgranie tabeli do ABM może nastąpić na dwa sposoby: z poziomu strony internetowej lub za pomocą API. W aplikacji jest to czynność prosta i intuicyjna. Należy wejść w repozytorium i nacisnąć przycisk Upload. Tam wyszukujemy intersujący plik .csv.

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 1

API natomiast wymaga użycia poniższego curl’a oraz zastosowania metody POST:

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/data?type=csv' -i -X POST -H 'Accept: */*' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -d '{ "content" : "var1,var2,target\\n1,2,1", #nazwy kolumn, jakie zawiera tabela "fileName" : "fileName.csv", "tableName" : "tableName1", "csvSettings" : { "columnSeparator" : ",", "decimalSeparator" : ".", "textSeparator" : "\\\"", "hasHeader" : "true", "encoding" : "UTF-8" } }' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Pogrubionym drukiem został zapisany token, czyli klucz API, który generowany jest w ABM w zakładce dotyczącej API lub za pośrednictwem curl’a metodą POST:

$ curl 'https://web:@e-abm.pl/uaa/oauth/token?grant_type=password&username=ABM_username@e-mail.pl&password=ABM_password

W odpowiedzi zwracany jest “access_token:”, który jest właśnie niezbędnym kluczem. Jest on aktywny przez pół godziny. Musi być generowany za każdym razem, gdy ma zostać użyty.

Tworzenie modelu predykcyjnego – nowy projekt

Model jest wynikiem utworzonego projektu.

W interfejsie graficznym należy dodać nowy projekt, wybrać dane, na podstawie których ma zostać stworzony model, a następnie dostosować odpowiednie ustawienia.

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 2

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 3

Tworzenie projektu za pomocą API metodą POST:

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects' -i -X POST -H 'Accept: */*' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -d '{ "name" : "project1", "tableName" : "dataTable", "processType" : "classification”, "processParameters" : { "processMethod" : "quick", "target" : "Class", "positiveTargetValue" : "good", "variableRoles" : [ { #opcjonalne "name" : "var1", "role" : "ACTIVE", "type" : "NUMERICAL" }, { "name" : "var2", "role" : "ACTIVE", "type" : "CATEGORICAL" } ], "samplingSize" : 30000, #opcjonalne "samplingStratificationMode" : "CONST_NUM", #opcjonalne "samplingPositiveTargetCategoryRatio" : 0.5, #opcjonalne "samplingMode" : "MANUAL", #opcjonalne "classificationThreshold" : 0.5, #opcjonalne "cutoff" : 0.1, #opcjonalne "qualityMeasure" : "LIFT", #opcjonalne "useTestData" : true, #opcjonalne "classificationThresholdType" : "MANUAL PROBABILITY", #opcjonalne "profitMatrixOptimized" : false, #opcjonalne "profitMatrixCurrency" : "euro", #opcjonalne "profitMatrixTruePositive" : 1, #opcjonalne "profitMatrixFalseNegative" : 0, #opcjonalne "profitMatrixFalsePositive" : 0, #opcjonalne "profitMatrixTrueNegative" : 1 #opcjonalne } }' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Zbudowanie projektu odbywa się za pomocą curl’a metodą PUT.

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects/{project_id}/build' -i -X PUT -H 'Accept: */*' -H 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' -d '{ "action" : "start" }' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Etap procesu budowania projektu można sprawdzić za pomocą metody GET oraz:

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects/{project_id}/build' -i -X GET -H 'Accept: */*' - -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Statystyki modelu

ABM umożliwia również eksport statystyk dotyczących projektu. Wykonanie tej czynności następuje poprzez metodę POST:

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects/{project_id}/statistics -i -X GET -H 'Accept: */*' - -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

W ABM statystyki można przejrzeć przyciskając Model statistics, czyli przedostatni etap budowy modelu.

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 4

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 5

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 6

Zastosowanie modelu

Automatic Business Modeler umożliwia użycie stworzonego modelu poprzez API. Można zastosować model do przescorowania pojedynczego rekordu, jak również do przescorowania całego pliku z rekordami.

Aby przescorować tabelę przez stronę wystarczy z poziomu projektu wybrać Score data i postępować zgodnie z instrukcjami.

Aby użyć modelu przez API potrzebny będzie identyfikator modelu.

Znajduje się on w menu projektu. Po przyciśnięciu Deploy pojawi się komunikat z identyfikatorem.

Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 7

Można także zastosować poniższego curl’a (metoda POST):

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects/{project_id}/deploy -i -X POST -H 'Accept: */*' -H "Content-Type: application/json" -d '{ "overwriteIfExists" : false }' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Gdy znany jest identyfikator modelu, pora przejść do przewidywania. Poniżej zaprezentowany został curl umożliwiający zastosowanie modelu predykcyjnego na jednym wierszu.

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/scoring/{model_id}/score' -i -X POST -H 'Accept: */*' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -d '{ "dataRow" : "{ \"col1\": \"value1\", \"col2: \"value2\", \"col3\": \"value3\" }" }' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Zwrócone zostanie prawdopodobieństwo sukcesu dla podanych danych.

Kod scoringowy

Czasami może się przydarzyć, że score nie jest wszystkim, czego aktualnie potrzebujemy, gdyż w centrum naszego zainteresowania znajduje się również kod scoringowy. Oczywiście są dwie opcje: jedno kliknięcie w menu projektu lub API.

Pierwsza opcja: należy wybrać Scoring code w menu projektu.

ABM - Wielokanałowy system optymalizacji kampanii marketingowych - 8

API można wykorzystać używając metody GET:

$ curl 'https://e-abm.pl/api/v1/projects/{project_id}/scoringCode?dialect=JAVA’-i -H 'Accept: */*' ' -H 'Authorization: Bearer <<TU_WPISZ_SWÓJ_TOKEN>>

Jako dialect należy wpisać język, w jakim ma zostać wyeksportowany kod scoringowy: JAVA, SQL, SQL_MSSQL, SQL_TERADATA, SQL_ORACLE, SQL_POSTGRES.

Tym sposobem można łatwo i, przede wszystkim, szybko stworzyć model, połączyć go z aplikacją, przescorować nowo pojawiające się dane w czasie rzeczywistym. To wszystko w sposób w pełni zautomatyzowany.

Pin It on Pinterest