Zarządzanie ryzykiem

  • dostosowanie ceny do profilu ryzyka klienta
  • zapobieganie nadużyciom
  • wykrywanie powiązań pomiędzy kontrahentami

Pin It on Pinterest