Case Study

PGE

Automatyzacja i wzrost skuteczności procesu oceny zdolności kredytowej kontrahentów

Poznaj PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największą w Polsce grupą kapitałową sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Grupa jest również jednym z największych pracodawców w Polsce, dającym zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w całym kraju.

Wyzwania, którym stawiliśmy czoła 🚀

~ 100 000 clients

Manualne procesy

Wprowadzanie danych kontrahenta do narzędzia wspierającego ocenę ryzyka odbywało się w pełni manualnie.

Processes automations

Czasochłonna ocena ryzyka

Manualne procesy skutkowały wydłużonym i narażonym na błędy ludzkie procesem oceny zdolności kredytowej kontrahentów.

Zautomatyzowaliśmy procesy 💡

Data standarization

Optymalizacja modelu scoringowego

Nowy model wykorzystuje zróżnicowane wskaźniki behawioralne, lokalizacyjne i finansowe, a także dotychczasową historię współpracy z danym partnerem.

Processes automations

Automatyzacja procesów

Pobieranie danych, scoring kontrahentów oraz monitoring wyników zostały w całości zautomatyzowane z wykorzystaniem platformy Scoring.one.

Wymierne korzyści biznesowe ✅

Guaranteed delivery time

20% krótszy czas oceny zdolności kredytowej kontrahentów

Automatyczne pobieranie danych i określanie ratingu pozwoliło zredukować manualną pracę (ręczne zbieranie i wprowadzanie danych).

Time reduction

Niższe ryzyko operacyjne

Wyelimowaliśmy potencjalne błędy, które mogły zdarzać się przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Improvement of customer service

Wzrost skuteczności oceny zdolności kredytowej kontrahentów

Skutecznie identyfikujemy kontrahentów o słabszej kondycji finansowej, dzięki czemu ograniczyliśmy ryzyko kredytowe.

Pobierz pełne Case Study

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o automatyzacji procesów oceny zdolności kredytowej kontrahentów w PGE.




  Przeczytaj Politykę Prywatności

  Przeczytaj Klauzulę informacyjną

  w celu przesyłania treści marketingowych

  Zainteresowany? Napisz do nas!





   Przeczytaj Politykę Prywatności

   Przeczytaj Klauzulę informacyjną

   w celu przesyłania treści marketingowych

   Pin It on Pinterest