Machine learning

Nie pozwól, aby nieporządek w danych zaszkodził Twojej firmie: Dlaczego czystość w bazach danych jest kluczowa do sukcesu?

Według Forbes, 27% liderów biznesowych przyznaje, że nie ma pewności co do dokładności swoich danych. Są one niewątpliwie surowcem każdego przedsiębiorstwa, a dostęp do najwyższej jakości baz jest niezbędny do podejmowania skutecznych decyzji. Same dane jednak nie wystarczą; należy przekształcić je w wiedzę możliwą do wykorzystania – a to może nastąpić dopiero wtedy, gdy osiągniesz wysoką jakość swoich zbiorów. Na szczęście, dzięki odpowiednim narzędziom i technikom, jest to łatwe do osiągnięcia.

Od poprawy relacji z klientami po lepsze podejmowanie decyzji w oparciu o dokładniejsze wnioski. W tym artykule zbadamy znaczenie czyszczenia baz danych, konsekwencje nieutrzymywania danych w czystości oraz jak zadbanie o swoje dane może przynieść Ci korzyści.

Znaczenie czyszczenia baz danych

Dane stały się siłą napędową nowoczesnych organizacji, zasilając niemal każdy proces biznesowy. Jednak bez względu na to, jak cenne mogą być dane dla skutecznego podejmowania decyzji biznesowych, szybko staną się bezużyteczne, jeśli nie zadbamy o ich dokładność i integralność.

Każdego dnia firmy generują zdumiewającą liczbę 3,5 biliona gigabajtów „dark data,”, więc utrzymanie czystej bazy danych jest niezbędne, aby zmaksymalizować wydajność i zmniejszyć liczbę błędów.

Czyszczenie bazy danych polega na usunięciu z niej zduplikowanych, nieaktualnych lub niedokładnych informacji, tak aby pozostało tylko to, co jest istotne dla Twojego biznesu. Nie tylko ułatwia to szybki dostęp do właściwych informacji w razie potrzeby, ale także zapewnia wgląd w obszary wymagające poprawy – pozwalając firmie na optymalizację procesów i osiągnięcie lepszych wyników w dłuższej perspektywie!

Zmniejszenie bałaganu w bazie danych pomaga Twojemu zespołowi w podejmowaniu lepszych decyzji w oparciu o wiarygodne i istotne dane, co ostatecznie pozwala Twojej firmie pozostać konkurencyjną w dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Jeśli nie utrzymasz porządku w dokumentacji swojej organizacji, mogą pojawić się poważne konsekwencje – zbadajmy je.

Konsekwencje braku dbałości o czystość danych

Ostatnie badania Gartnera pokazują, że organizacje tracą średnio 12,9 mln dolarów rocznie z powodu niskiej jakości danych. Skutki mogą być różne – od drobnych niedogodności po poważne straty dla firmy. Zagłębmy się w każdą z konsekwencji.

 • Niezorganizowane bazy danych utrudniają pracownikom znalezienie informacji, których potrzebują podczas pracy nad projektami, co skutkuje stratą czasu i pieniędzy dla całej firmy. 
 • Nieuporządkowane dane mogą prowadzić do przegapienia okazji, niedokładnych analiz i złych decyzji, które mogą potencjalnie zaszkodzić reputacji firmy lub jej wynikom.
 • Nieuporządkowane bazy danych narażają firmy na ryzyko niezgodności z przepisami, takimi jak GDPR i HIPAA 
 • Konieczność ręcznego przetwarzania danych, które generuje dodatkowe koszty, np. brak danych adresowych nie pozwala na wysłanie korespondencji do klienta.
 • Propagacja błędów w procesach biznesowych opartych na danych, np. błędy w danych adresowych opóźniają realizację zamówienia klienta (konieczność uzupełnienia danych) i mogą wiązać się z obniżeniem satysfakcji klienta z usług firmy.
 • Ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji biznesowej na podstawie błędnych danych, np. masowy mailing do klientów z bazy, która ma duplikaty, wiąże się z wyższymi kosztami (osoba jest w bazie dwukrotnie z drobnymi różnicami, np. w adresie).

Aby uniknąć tych pułapek, firmy powinny upewnić się, że regularnie i dokładnie czyszczą swoje dane za pomocą odpowiednich narzędzi i technik. Robienie tego pozwoli im zmaksymalizować wartość swoich zbiorów i wykorzystać je jako strategiczny zasób.

Jak zadbanie o dane przyniesie Ci korzyści

W przeciwieństwie do potencjalnych strat wymienionych powyżej, regularne czyszczenie baz danych przynosi liczne korzyści, takie jak:

 • Zwiększenie efektywności poprzez łatwy dostęp do aktualnych informacji 
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dokładne dane
 • Lepsze relacje z klientami dzięki dokładnemu prowadzeniu dokumentacji
 • Spełnione przepisy dotyczące zgodności z GDPR
 • Obniżenie kosztów dzięki automatyzacji
 • Brak konieczności ręcznego przetwarzania danych
 • Sprawniejsze i efektywniejsze działanie firmy
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem dzięki mniejszej liczbie błędów
 • Wzmocnienie działań marketingowych dzięki precyzyjnej segmentacji
 • Generowanie wiarygodnych wniosków prowadzących do poprawy wskaźników wydajności dla całej organizacji

Warto również wspomnieć, że czyszczenie danych znajduje swoje zastosowanie np. w przypadku połączenia się dwóch firm w jedną lub zakupu przez jedną firmę innej o podobnym profilu działalności. W takim przypadku istnieje szansa, że bazy danych klientów/kontrahentów połączonych firm zawierają dane tych samych osób/klientów. Aby połączyć takie bazy w jedną, konieczna jest deduplikacja i wygenerowanie tzw. złotego rekordu, czyli rekordu, który najlepiej opisuje danego klienta na podstawie wszystkich danych, jakie o nim posiadamy.

Czyszczenie danych jest również przydatne, gdy od danych zależą procesy biznesowe w firmie, czy nawet, gdy cały biznes opiera się na danych, np. dla firmy kurierskiej wysokiej jakości dane adresowe są niezbędne, aby dostarczyć przesyłkę na czas i we właściwe miejsce.

Zwiększ jakość swoich danych dzięki AlgoMaps od Algolytics

W Algolytics angażujemy się w dostarczanie najwyższej klasy usług, które zoptymalizują jakość Twoich danych i zwiększą efektywność działań Twojej firmy. Nasze narzędzie Algomaps zapewni Ci standaryzację, deduplikację, autouzupełnianie, geokodowanie i wzbogacanie danych, abyś zawsze mógł w pełni wykorzystać każdy fragment informacji o kliencie, poprawiając dokładność i usprawniając procesy.

Nasze zaawansowane rozwiązania są wspierane przez doświadczonych konsultantów, którzy są gotowi stworzyć plan dostosowany do Twoich potrzeb. Dokonamy przeglądu i oczyścimy Twoje bazy, abyś miał pewność, że szybko podejmiesz decyzje oparte na wysokiej jakości danych.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak wysokiej jakości dane mogą wpłynąć na Twój biznes -> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pin It on Pinterest